Een vergoedingsrecht ontstaat op het moment dat de ene partner met privémiddelen in privémiddelen van de andere partner investeert.