Een verrekenbeding is een afspraak om het vermogen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk op een bepaalde manier te verdelen c.q. verrekenen. Deze afspraak is vaak onderdeel van de huwelijkse voorwaarden. Indien sprake is van een verrekenbeding wordt onderscheid gemaakt tussen een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding.