Als een kind niet onder gezag van één of twee van de ouders staat, komt het kind onder voogdij. Voogdij is in feite een vorm van gezag over een kind door niet-ouders.