Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is nu Wet open overheid (Woo)

Voorheen kon je deze informatie opvragen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) middels het welbekende Wob-verzoek. De Wob is in 2022 echter vervangen door de Wet open overheid (Woo). Het opvragen van documenten bij bestuursorganen werkt onder de Woo vrijwel hetzelfde als bij de Wob. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wet open overheid of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

waarom onze advocaten bestuursrecht inschakelen?

Onze advocaten bestuursrecht adviseren je graag of en hoe je de door jouw gewenste overheidsinformatie kunt verkrijgen. Wij kunnen helpen met het indienen van een Woo-verzoek, actie ondernemen wanneer een bestuursorgaan niet (tijdig) reageert op een verzoek, bezwaar maken na een negatieve beslissing op een verzoek en indien nodig daarna nog een beroepsprocedure bij de bestuursrechter starten. We doen er alles aan om de door jouw gewenste informatie alsnog boven tafel te krijgen.

misschien ook interessant voor jou