verkoop van je grond aan de gemeente

De verkoopprijs komt tot stand door overleg tussen jou als eigenaar en de desbetreffende overheid. Lukt het niet om samen tot overeenstemming te komen, dan zal de rechter op advies van deskundigen de prijs bepalen. Hierbij zal hij de zogeheten 'verkeerswaarde' van de grond bepalen. Dit is de prijs die in het vrije verkeer tussen een redelijk handelende eigenaar en een redelijk handelende koper tot stand zou komen. 

Als de gemeente, de provincie of het rijk (afhankelijk van wie het voorkeursrecht vestigde) de grond niet wil kopen of de beslistermijn van acht weken na aanbieding door jou als eigenaar heeft overschreden, staat het je gedurende drie jaar vrij om tot verkoop aan derden over te gaan. 

misschien ook interessant voor jou