Bron: Vakblad Financiele Planning, oktober 2013, nr. 10.

Standaard is financiering met zekerheden. De financieringsdocumentatie bepaalt welke zekerheden gevestigd moeten worden en schrijft voor wat te doen indien de waarde van het onderpand bepaalde ondergrenzen overschrijdt. In onderhavig artikel beschrijf ik de wijze waarop en de voorwaarden waaronder zekerheden gevestigd kunnen worden.