Betaal of ontvang je partneralimentatie? Let dan even extra goed op. Vanaf 1 januari 2023 is de wijze waarop woonlasten worden meegerekend in de berekening van partneralimentatie namelijk gewijzigd.

Doordat de woonlasten vaak één van de grootste uitgavenposten is waar in de berekening van partneralimentatie rekening mee wordt gehouden, kan de hoogte van de partneralimentatie met de nieuwe berekeningsmethode heel anders uitpakken dan voorheen.

Hoe werd vóór 1 januari 2023 bij berekenen partneralimentatie rekening gehouden met woonlasten?

Tot 1 januari 2023 werd bij partneralimentatie gerekend met de werkelijke woonlasten. Hoewel dit eigenlijk gewoon duidelijk lijkt, namelijk: werkelijke woonlasten zijn werkelijke woonlasten, kon dit in de praktijk tot uitgebreide discussies leiden.

Want is het wel zo eerlijk dat de alimentatiebetaler extra duur gaat wonen, om zo min mogelijk geld voor partneralimentatie over te houden? En is het wel zo eerlijk dat de alimentatiebetaler meer moet betalen als hij of zij juist kosten bespaart op woonlasten?

Dit zijn geen fijne discussies als je uit elkaar gaat. Het voelt daarmee alsof je partner nog steeds invloed heeft op hoe jij je leven leidt, terwijl je juist bezig bent met uit elkaar te gaan.

Hoe wordt na 1 januari 2023 bij berekenen partneralimentatie rekening gehouden met woonlasten?

Daar is vanaf 1 januari 2023 verandering in gekomen. Net als bij kinderalimentatie wordt bij partneralimentatie vanaf dan uitgegaan van een vast bedrag aan woonlasten. Dit vaste bedrag komt, net als bij kinderalimentatie, neer op 30% van je maandelijkse netto besteedbaar inkomen.

Er wordt niet langer gesproken over “woonlasten”, maar over “woonbudget”. Dit zou er dus toe moeten leiden dat je uiteindelijk weer een beetje meer invloed krijgt op waar je je eigen geld aan uitgeeft. Je hoeft immers het op woonlasten bespaarde geld niet meteen als partneralimentatie naar je ex-partner over te maken.  

Wat betekent dit voor de praktijk?

Zijn de discussies over woonlasten daarmee voorbij? Dat zal de praktijk moeten uitwijzen. Hoogstwaarschijnlijk zal de uitkomst afhankelijk blijven van de specifieke omstandigheden van ieder geval. Maatwerk is en blijft van belang.

Het grootste voordeel van de nieuwe berekeningsmethode is dat er een duidelijk startpunt is. Hierdoor weet je als partners allebei beter waar je aan toe bent. Dit zou in de praktijk moeten helpen om sneller onderling afspraken te maken.        

Partneralimentatie opnieuw laten berekenen?

Is er bij de berekening van jouw alimentatie gerekend met werkelijke woonlasten? Dan kan het verstandig zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Maar let op: er is nog wel altijd een wijziging van omstandigheden in jullie specifieke situatie nodig om de alimentatie opnieuw te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat de hoogte van het inkomen van één van jullie is veranderd.

Wil je advies over de nieuwe berekeningsmethode van partneralimentatie? Neem dan contact op met mij of één van onze familierechtadvocaten.