Volgens het belastingplan 2019 worden persoonlijke aftrekposten jaarlijks beperkt, zo ook de mogelijkheid om partneralimentatie volledig fiscaal af te trekken. De hoogte van de fiscale aftrekpost partneralimentatie zal vanaf 2020 gaan dalen. Samen met de reeds ingezette daling van de hypotheekrenteaftrek zal uw financiële draagkracht als alimentatiebetaler in principe minder worden. 

Betaalt u partneralimentatie voor uw ex-partner? Dan mag u deze alimentatie in uw belastingaangifte aftrekken. De partneralimentatie is daarentegen fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen was in 2018 - dus voor de wijzigingen opgenomen in het belastingplan 2019 - de betaalde partneralimentatie tegen een tarief van maximaal 51,95% aftrekbaar. Dit tarief bedraagt in 2019 maximaal 51,75%.

Afbouw fiscale aftrek gaat rap!

Met ingang van 1 januari 2020 ziet de afbouw van het maximale aftrekpercentage partneralimentatie er als volgt uit:

2019: 51,75% 
2020: 46%  
2021: 43% 
2022: 40%
2023: 37,05%  

Zoals u kunt zien, wordt in 5 jaar tijd de fiscale aftrek teruggebracht van 51,75% naar 37,05%! 

Afbouw hypotheekrenteaftrek ook van invloed op hoogte alimentatie

Ook een beperking van de hypotheekrenteaftrek zal van invloed zijn op de hoogte van lopende en nieuwe alimentatieverplichtingen. Met ingang van 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd met 3% per jaar. Die aftrek bedraagt op dit moment (2019) maximaal 49% (hoogste tarief). 

Alimentatie wijzigen? Start een procedure

Zijn vorengenoemde fiscale maatregelen aanleiding voor u om een procedure tot wijziging van de alimentatie te starten. Vraag tijdig advies nu dergelijke procedures vaak (te) lang duren. 

Of koop alimentatie af

In 2019 bedraagt de partneralimentatieaftrek nog 51,75%. Mogelijk is het interessant om nog dit jaar afspraken te maken over het betalen van een afkoopsom om optimaal gebruik te maken van de nu nog bestaande fiscale aftrekmogelijkheid.  

Vergeet de Wet Herziening Partneralimentatie niet

Maar dat is niet het enige wat gaat wijzigen. Naar verwachting zal met ingang van 1 januari 2020 de Wet Herziening Partneralimentatie worden aangenomen, op grond waarvan de alimentatieduur wordt beperkt.

De wet is van toepassing op echtscheidingszaken die vanaf 2020 worden gestart bij de rechtbank. Het kan dus wijsheid zijn, afhankelijk van uw positie, om het in gang zetten van de scheiding te versnellen of juist te vertragen.

In het artikel van mijn collega Tijd voor wijziging van partneralimentatie? vindt u informatie over deze ingrijpende wetswijziging.  

Wilt u meer weten over alimentatie?

Betaalt u partneralimentatie en voorziet u dat u straks niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt voldoen door de fiscale maatregelen? Of heeft u vragen over de Wet Herziening Partneralimentatie? Of over partneralimentatie in het algemeen? Neem gerust contact op met mij of een van de overige familierechtadvocaten voor informatie en/of advies.