Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat ons huwelijksvermogensrecht ingrijpend gaat veranderen. Het nieuwe uitgangspunt wordt: ‘Alles wat privé is, moet ook privé blijven’. In de toekomst is het de bedoeling dat u beschikt over een ‘huishoudboekje’ waarin het privévermogen van u beiden en het gemeenschappelijk vermogen goed gescheiden worden gehouden.

Scheiden van vermogens: ‘huishoudboekje’

Van u wordt verwacht dat u boekhouder wordt van uw eigen huwelijk. Wat zijn dan de belangrijkste elementen waar boekhouding over gevoerd moet worden? In het kort komt het erop neer dat u in het ‘huishoudboekje’ goed bijhoudt wat uw voorhuwelijkse vermogen is, welke uw voorhuwelijkse schulden zijn en indien van toepassing, wat er geschonken en/of geërfd is en zal worden.

Laat vermogen en schulden bij huwelijk vastleggen!

Stel, u ontvangt voor het huwelijk een gift van € 50.000,--. Kort na het ontvangen van de gift, treedt u in het huwelijk met uw partner. Het is zeer belangrijk dat u voor het huwelijk een vermogenslijst opstelt. In deze lijst neemt u in ieder geval op welk vermogen en welke schulden voor het huwelijk aanwezig zijn, zoals de ontvangen gift. Een goede boekhouding begint dus vóór het moment dat u elkaar het ‘ja-woord’ geeft en waarbij wordt geadministreerd wat het voorhuwelijkse vermogen en wat de voorhuwelijkse schulden zijn.

‘Huishoudboekje’ continu updaten tijdens huwelijk

De volgende ingewikkelde stap is dat u deze lijst ‘up to date’ houdt tijdens het huwelijk. Dit vereist veel discipline en inzet. Besluit u tijdens het huwelijk een auto te kopen van de gift die u hebt ontvangen voor het huwelijk, dan dient u in uw administratie op te nemen dat de auto gefinancierd is met privémiddelen. Wat gebeurt er als u gaat scheiden en u niet kunt aantonen dat de auto is gefinancierd met privémiddelen? Dan wordt de auto geacht gemeenschappelijk te zijn. De helft van de waarde van de auto komt dan aan uw partner toe.

Nieuwe beperkte gemeenschap valt of staat bij een goede administratie Administreert u tijdens uw huwelijk niet goed, dan zullen de verschillende vermogens zich vermengen en zal bij echtscheiding onduidelijk zijn met welk vermogen goederen zijn betaald. Het gevolg daarvan is dat u uw geïnvesteerde geld kwijt bent. Zorg er daarom goed voor dat uw administratie op orde is. U moet kunnen aantonen wat van wie is. En er moet herleid kunnen worden aan wie een bepaalde schuld of vermogen toebehoort.

Voor wie geldt de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling en bijbehorende administratie geldt alleen voor huwelijken of geregistreerd partnerschappen die worden gesloten nadat de wet in werking is getreden. Het tijdstip van inwerkingtreding is op dit moment nog niet bekend, de wet zal mogelijk per 1 januari 2018 van kracht worden.

Bron: weekbladen Duin- & Bollenstreek Uitgeverij Verhagen