Ga je alleen met jouw kind op vakantie, dan heb je daar de toestemming van de (andere) gezaghebbende ouder voor nodig. Dit geldt zowel voor gehuwden en samenwonenden, als voor ex-partners. Ook als je geen gezag hebt over jouw kind en je wil alleen op reis gaan met jouw kind, dan dien je toestemming te verkrijgen van de gezaghebbende ouder(s).

Voorkom problemen bij persoonscontrole, neem een toestemmingsformulier mee

Wanneer je alleen met jouw kind reist, kun je, zeker als jouw kind een andere achternaam heeft dan jij, tegen problemen aanlopen bij de persoonscontrole op een luchthaven of bij de grenscontrole. Bij een reis binnen het Schengengebied (de meeste Europese landen) is er minder kans op een persoonscontrole, maar om problemen te voorkomen, raden wij je aan om ook in dit geval een toestemmingsformulier mee te nemen.

Je kunt het benodigde toestemmingsformulier hier downloaden

De Koninklijke Marechaussee moet bij minderjarigen nagaan of de begeleidende volwassene toestemming heeft van de (andere) gezaghebbende ouder. Die controle wordt vooral uitgevoerd op het moment dat je alleen met jouw kind reist en/of er ernstige redenen zijn om te checken of er mogelijk sprake is van kinderontvoering.

Visum nodig voor jouw kind? Vraag toestemming

In landen waar een visum nodig is, dien zowel jij als de andere gezaghebbende ouder toestemming te geven voor de aanvraag van het visum van jouw kind.

Eigen reisdocument voor jouw kind

Sinds 26 juni 2012 dient iedereen een eigen reisdocument te hebben en is het niet meer mogelijk om jouw kind bij te schrijven in jouw paspoort of dat van jouw ex-partner. Let op: bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig! Het is verstandig om de andere ouder tijdig te vragen mee te werken aan de aanvraag van een ID kaart, paspoort of visum.

Welke documenten dien je mee te nemen op reis?

Het kan zijn dat er in een ander land meer of aanvullende stukken worden verzocht naast het toestemmingsformulier. Bij de ambassade of het consulaat van het land van jouw vakantiebestemming kun je voorafgaande aan jouw vakantie vragen of er bepaalde vereisten gelden voor het ‘alleen’ reizen met jouw kind naar dit land.

Naast een reisdocument voor jouw kind, dien je in ieder geval de volgende documenten mee te nemen op reis:

  • verklaring toestemming voor de buitenlandse reis/vakantie;
  • kopie van paspoort van toestemming gevende ouder;
  • recent uittreksel gezagsregister;
  • recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP, voormalig GBA) van het kind;
  • indien van toepassing: uitspraak met betrekking tot gezag en omgang;
  • bij verblijf op meerdere adressen: alle adresgegevens;
  • indien van toepassing: het ouderschapsplan.

Wat als je de toestemming niet krijgt?

Krijg je de benodigde toestemming van de andere ouder niet, dan kun je de rechter om vervangende toestemming vragen. Vertrek je op korte termijn, dan kun je een kortgedingprocedure starten. De toestemming van de rechter treedt alsdan in de plaats van de toestemming van de andere gezaghebbende ouder.

Wat als je vermoedt dat jouw kind niet meer zal terugkeren na de vakantie?

Vrees je dat de ouder, die toestemming vraagt of probeert af te dwingen om alleen met jouw kind te reizen, niet meer terug zal keren, dan wordt aanbevolen om contact op te nemen met het centrum internationale kinderontvoering.

Ben je bang dat jouw kind gevaar loopt op vakantie?

In dat geval kun je jouw toestemming weigeren. De andere ouder dient in dat geval de rechter te verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor de reis. De rechter zal bepalen of jouw bezwaren gegrond zijn en of de vervangende toestemming wordt verleend.

Ga je alleen op vakantie met jouw kind en wil je meer weten?

Kijk eens op de website van de Rijksoverheid of neem contact op met mij of een van de andere echtscheidingsadvocaten. Wij gunnen jou en jouw kind een fijne vakantie!