De Flexwet treedt in werking per 1 oktober 2012. In eerdere edities zijn we al ingegaan op de flexibelere invulling van spelregels waar nieuwe BV's, maar ook bestaande BV's gebruik van kunnen maken.

Voordelen van de Flexwet

  • Het kasrondje is niet meer nodig (1 euro is genoeg);
  • De bankverklaring kan achterwege blijven;
  • Verschillende klassen aandelen met verschillende stemrechten, zelfs stemrechtloze aandelen kunnen geconstrueerd worden;
  • Méér vrijheid bij de prijsbepaling van aandelen;
  • Statuten kunnen flexibeler ingericht worden waar dat tot 1 oktober 2012 alleen kon in combinatie met aandeelhoudersovereenkomsten.

Nadelen van de Flexwet

  • Contractspartijen vragen waarschijnlijk sneller persoonlijke zekerheden;
  • Uitkeringen zijn toegestaan mits de vennootschap niet in betalingsproblemen komt;
  • Bestuurders kunnen sneller aansprakelijk gehouden worden voor evt. tekorten van de vennootschap.

Vrijblijvend en concreet (APK-)advies

Wij bieden u graag vrijblijvend de kans om de mogelijkheden (en risico's) te bespreken en oplossingen te bieden. Of u nu een nieuwe vennootschap opricht of wilt weten waar u aan toe bent én waar u aan toe kunt zijn met uw bestaande vennootschap(pen), wij helpen u graag!

Eenvoudige oplossing

Afhankelijk van uw specifieke situatie stellen we in overleg met u voor hoe u hoog aan de wind kunt varen dankzij de geboden flexibiliteit én tegelijkertijd het best de klippen kunt omzeilen.