De nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen is in de periode 2013 tot en met 2022 van kracht en is van toepassing voor de verpakkingsmaterialen glas, papier, karton, hout, metalen en kunststof.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft de overeenkomst voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017 algemeen verbindend verklaard. Dit heeft grote gevolgen voor de verpakkende bedrijven in Nederland. Niet alleen de partijen bij de overeenkomst, maar alle verpakkende bedrijven zijn daardoor gebonden aan de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013. De overeenkomst is dus bindend voor alle ondernemingen die verpakkingen doorvoeren/gebruiken/verbruiken/toevoegen aan de keten of verpakte producten aan consumenten leveren.

Verduurzamingsagenda

In de loop van 2013 wordt een verduurzamingsagenda vastgesteld ten behoeve van de Raamovereenkomst Verpakkingen. De afspraken die zullen worden gemaakt in deze agenda, zijn afdwingbaar. Dat betekent dat uw onderneming kan worden aangesproken op het niet-naleven van de afspraken.

De speerpunten van deze agenda zijn:

  • Re-duce: Preventie van verspilling van materialen en zuiniger gebruik van grondstoffen.
  • Re-use: Hergebruik van producten, maar ook van verpakkingsmaterialen.
  • Re-cycle: Het terugwinnen van verpakkingsmateriaal.
  • Re-new: Inzet van nieuwe materialen met een lagere milieudruk.

Deze speerpunten zullen worden vertaald in verschillende projecten, welke onder andere gericht zullen zijn op:

  • materiaalreductie van kunststofverpakkingen,
  • het verlagen van de milieudruk van metalen verpakkingen en
  • het terugdringen van PVC-verpakkingen door producenten en importeurs.

Ten aanzien van hergebruikpercentages zijn reeds concrete doelen gesteld:

Materiaal

2013

2014

2015

2016

2017

2022

Kunststof

43 %

44 %

45 %

46 %

47 %

52 %

Hout

27 %

29 %

31 %

33 %

35 %

45 %

Het streven is echter om in vijf jaar de uiteindelijke percentages te behalen.

Andere gevolgen voor uw onderneming

Het verpakkende bedrijfsleven dient aan een Afvalfonds bij te dragen, waaruit alle activiteiten voor het uitvoeren van de Raamovereenkomst Verpakkingen zullen worden gefinancierd.

Het sorteren en vermarkten van recyclebaar materiaal zal vanaf 2015 een gemeentetaak worden. Tot die tijd zijn ondernemingen hiervoor verantwoordelijk, voor zover zij deel uit maken van bronscheidingsgemeenten.

Ondernemingen moeten vergoedingen aan de gemeenten betalen, voor de investeringen die de gemeenten moeten doen in het kader van de overeenkomst. Voor 2013 en 2014 zijn deze vergoedingen vastgesteld op € 445,- respectievelijk
€ 430,- per ton. Mogelijk is er in 2013 ruimte voor een bijdrage vanuit het Afvalfonds, wat een voordeel zou opleveren van € 15,- per ton voor de onderneming.

Voor een volledig overzicht van de doelen en verplichtingen kunt u de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 en het Addendum Raamovereenkomst raadplegen.

Handhaving

U bent verplicht om de in de Raamovereenkomst Verpakkingen gestelde doelen te bereiken, echter u bent vrij in de keuze welke middelen u hiertoe inzet. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport is aangesteld voor de handhaving van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Raamovereenkomst Verpakkingen.