Er zijn verschillende manieren om te scheiden, variërend van echtscheidingsmediation tot een procedure bij de rechtbank waarin beide partijen zich door een eigen advocaat laten bijstaan en allerlei tussenvormen. Een echtscheiding vraag je aan door een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Dit verzoekschrift kun je gemeenschappelijk indienen of eenzijdig. Scheiden op gemeenschappelijk verzoek gaat sneller en is goedkoper maar er kleven ook zeker risico’s aan, zo blijkt wel uit een recente echtscheidingszaak. 

Gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding

Het gebeurt regelmatig dat in een mediationtraject of in een echtscheiding met twee advocaten waarbij er goed overleg is, er alvast een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. Dit kan te maken hebben met het veiligstellen van een peildatum, te weten de datum waarop de gemeenschap wordt ontbonden, of bijvoorbeeld het beëindigen van het fiscaal partnerschap wat aan de orde is als beide partijen op een ander adres staan ingeschreven en het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend. 

In een mediationtraject of in een traject waarin advocaten goed overleg hebben zal er, na het indienen van het gemeenschappelijk verzoek, vervolgens worden gewerkt aan een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant dat op een later moment bij de rechtbank wordt ingediend. Meestal lukt dat, maar er zijn uitzonderingen waarbij beide partijen het niet eens worden over de afspraken in het echtscheidingsconvenant of het ouderschapsplan. De vraag is hoe het dan procesrechtelijk verdergaat met de echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek die al ingezet is bij de rechtbank. 

Procedure op tegenspraak

In een mediationtraject is dat niet zo ingewikkeld. Als partijen er met echtscheidingsmediation niet uitkomen, dan kunnen ze allebei een eigen advocaat inschakelen en deze advocaten zullen zich vervolgens in de plaats stellen van de gezamenlijke advocaat/mediator waardoor het een procedure op tegenspraak wordt.  Bij een echtscheiding op tegenspraak kunnen beide partijen over en weer aanvullende verzoeken doen met betrekking tot de nevenvoorzieningen. Hierin staat beschreven hoe partijen alles na de scheiding geregeld willen hebben, denk aan kinderen, alimentatie en de boedelverdeling. 

Als het echter gaat om een procedure waarin twee advocaten van twee partijen al een gezamenlijk verzoekschrift hebben ingediend bij de rechtbank, blijkt dat tot complicaties te leiden. Zo heeft een recente zaak mij onlangs geleerd. 

Na indienen gemeenschappelijk verzoek discussie over ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant

Wat speelde er in deze zaak? Mevrouw had met meneer met behulp van de advocaten in goed overleg afspraken gemaakt over de kinderen en de financiële afwikkeling van de echtscheiding. Vooruitlopend daarop hadden ze alvast een gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend bij de rechtbank omdat de vrouw van een bedrag dat de man alvast aan haar had overgemaakt een woning wilde kopen. 

Na het indienen van het gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ontstond er echter discussie tussen de partijen over de inhoud van het concept ouderschapsplan en concept echtscheidingsconvenant en weigerde de man de stukken te tekenen. De rechtbank drong aan op het aanleveren van een getekend echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan maar de vrouw kon dat niet aanleveren. De vrouw heeft vervolgens bij de rechtbank aangegeven dat zij in de gelegenheid wilde worden gesteld om eenzijdige verzoeken tot nevenvoorzieningen te doen. 

Maar de rechtbank gaf aan dat dat niet mogelijk was. Volgens de rechtbank moeten beide partijen hun gemeenschappelijk verzoekschrift intrekken en de vrouw zou maar een nieuw verzoek moeten indienen. Dat zou echter gevolgen hebben voor de peildatum, dus dat was niet wenselijk voor de vrouw. 

Uiteindelijk heeft de rechtbank de echtscheiding uitgesproken, het verzoek om de afspraken op te nemen in de beschikking afgewezen en de zaak gesloten. Het resultaat was dat de vrouw dus wel een echtscheidingsbeschikking had maar dat de partijen - indien zij niet alsnog tot overeenstemming zouden komen - afzonderlijke procedures zouden moeten opstarten met betrekking tot kinderalimentatie, hoofdverblijfplaats, zorgregeling en verdeling. 

Gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding blijkt onverstandige keuze

De moraal van dit verhaal: ook als partijen 'on speaking terms' zijn en de advocaten goed met elkaar samenwerken is het onverstandig om alvast een gezamenlijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen. Het is beter om dat eenzijdig te doen, dan kunnen de verzoeken op een later moment altijd nog worden aangevuld. 

Meer weten over een gemeenschappelijk of eenzijdig verzoek tot echtscheiding?

Ga je scheiden en wil je meer weten over de verschillende manier van scheiden? Neem gerust contact op met mij of een van de andere echtscheidingsadvocaten. Wij adviseren je graag over een juiste afwikkeling.