In het ouderschapsplan moeten de belangrijkste afspraken over de opvoeding en verzorging van de kinderen zijn opgenomen. In ieder geval moet het ouderschapsplan afspraken bevatten over:

  • de hoofdverblijfplaats van het kind;
  • de verdeling van zorg- en opvoedingstaken (omgangsregeling);
  • een financiële regeling voor de kosten van opvoeding en verzorging (kinderalimentatie of kinderrekening);
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen en hun vermogen, zoals medische beslissingen en beslissingen over de schoolkeuze.

In een ouderschapsplan kan in principe alles opgenomen worden wat jullie als ouders over jullie kinderen willen afspreken, bijvoorbeeld over de dagelijkse opvoeding, het introduceren van nieuwe partners en de verhuizing van ouders. 

Een opgemaakt ouderschapsplan is bindend. De ervaring leert dat hoe duidelijker, gedetailleerder en concreter het ouderschapsplan is opgesteld, hoe minder misverstanden en conflicten er tussen ouders ontstaan. Je weet dan namelijk wat er over en weer verwacht wordt. 

hoe moet een kind bij het ouderschapsplan worden betrokken?

De wet bepaalt dat jullie kinderen betrokken moeten worden bij het opstellen van het ouderschapsplan en dat in het verzoekschrift tot echtscheiding vermeld moet worden op welke manier jij en jouw partner dit gedaan hebben.

Wat als het niet lukt om een ouderschapsplan te maken?

Soms lukt het niet om samen een ouderschapsplan op te stellen, bijvoorbeeld omdat de communicatie tussen jou en je partner niet goed loopt. Er kan dan toch een verzoekschrift tot echtscheiding worden ingediend. Hierbij dient de ouder die de echtscheiding verzoekt wel uit te leggen waarom er geen ouderschapsplan is opgesteld. En diegene moet aangegeven welke afspraken over de kinderen hij/zij graag zou willen maken.

De rechter zal vervolgens bekijken of er nog mogelijkheden zijn om jou en je partner alsnog samen een ouderschapsplan te laten opstellen. Mocht de rechter van mening zijn dat jullie er alles aan hebben gedaan om een ouderschapsplan op te stellen, maar dat dit door omstandigheden niet is gelukt, zal de rechter alsnog de echtscheiding uitspreken. Ook kan de rechter dan zelf in een ouderschapsplan voorzien.

Kan een ouderschapsplan worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat de afspraken die jullie hebben gemaakt moeten worden aangepast omdat er een wijziging is opgetreden in bijvoorbeeld het inkomen van één van jullie. Hierdoor kan het gebeuren dat de kinderalimentatie die jullie zijn overeengekomen niet meer passend is. Ook een verhuizing, een verandering van de school van het kind of een verandering in de werktijden van één van jullie kan reden zijn om het ouderschapsplan opnieuw te bekijken. Jullie kunnen het ouderschapsplan samen in overleg met elkaar aanpassen. Lukt dat niet, dan kan het zinvol zijn om een mediator te raadplegen. Wanneer de ideeën te ver uit elkaar liggen, is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij de rechtbank en aan de rechter te vragen een beslissing te nemen. 

Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor jou betekenen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

Onze echtscheidingsadvocaten kunnen je hier alles over vertellen en je begeleiden bij het maken van de afspraken. Het is belangrijk om je over de inhoud van een ouderschapsplan goed te laten informeren, omdat een goed ouderschapsplan een stabiele basis is voor de (gezamenlijke) opvoeding na een scheiding. Onze echtscheidingsadvocaten denken met je mee en werken naar een oplossing die voor jullie allebei werkbaar is. Een ouderschapsplan is immers maatwerk.  

Wij streven er naar, mede vanuit onze achtergrond als mediators, om jou en je partner zoveel mogelijk in overleg afspraken over de kinderen te laten maken. Op grond van de wet moet hierbij vooral gekeken worden wat goed is voor de kinderen. Hier zal dan ook door onze echtscheidingsadvocaten met jou samen uitvoerige aandacht aan besteed worden. 

Oudere kinderen (12 jaar en ouder) moeten zelf ook in het proces worden betrokken, in ieder geval op het punt van de zorgregeling. Als zij dit wensen, kunnen zij ook een gesprek voeren met de mediator. Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om gezamenlijk afspraken te maken, dan behartigen wij jouw belangen in een eenzijdig bij de rechtbank aanhangig te maken (echtscheidings)procedure.

DOWNLOAD ONS STAPPENPLAN SCHEIDING

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven, maar is ook de start van een nieuw bestaan. Om een nieuwe start te kunnen maken, is het belangrijk om de relatie op verantwoorde wijze af te sluiten. Zonder goed einde immers geen goed begin. Daarom voor jou een stappenplan om je relatie stap voor stap af te sluiten. 

Download stappenplan

misschien ook interessant voor jou