Zaterdag 21 januari 2017 kopte het NRC Handelsblad ‘Blunderende advocaat, erfenis weg’. Bij een erfenis komt vaak de nodige emotie kijken. Tel daarbij op dat het erfrecht juridisch complex is. De optelsom leidt tot de conclusie dat het haast onvermijdelijk is om iemand in te schakelen met verstand van zaken en oog, oor en gevoel voor de emoties en de familieverhoudingen. Met een specialist aan uw zijde vermijdt u het risico op het prijsgeven van uw rechten en vorderingen en vergroot u de kans op een oplossing zonder procedure.

VEAN: Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland

Sinds 2013 heeft het erfrecht net als andere specialismen, een eigen specialistenvereniging de VEAN (Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland). De aandacht voor het erfrecht groeit, net als het aantal advocaten dat zich specialiseert. Helaas komt het toch vaak voor dat advocaten het erfrecht als liefhebberij erbij doen. Veel familierechtadvocaten scharen het erfrecht onder het familierecht: naar mijn mening volledig onterecht. Het is dus goed om een advocaat in de arm te nemen die lid is van de VEAN. Dan weet u zeker dat u met een specialist te maken heeft.

Verjaringstermijnen en vervaltermijnen in het erfrecht

Specialistische kennis van verjarings- en vervaltermijnen in het erfrecht is noodzakelijk om te voorkomen dat u rechten prijsgeeft. Het erfrecht kent, naast de ‘algemene’ verjaringstermijnen speciale - kortere - termijnen waarvan bij testament ook nog kan worden afgeweken. Een verjaringstermijn kan worden gestuit, zolang dat wordt gedaan, blijft de vordering bestaan.

Het erfrecht kent naast verjaringstermijnen ook vervaltermijnen, die kunnen niet worden gestuit en zijn derhalve onherroepelijk. Is de termijn verlopen, dan vervalt de vordering.

De erfrechtspecialist bespreekt deze verjarings- en vervaltermijnen met u. Het tijdig inschakelen van een specialist is daarom, bij een mogelijk conflict, van groot belang en kan voorkomen dat u met lege handen achterblijft.

Eerst inventariseren, dan verdelen

Een veel voorkomende fout is het te vroeg vorderen van verdeling van de nalatenschap. Daar onderscheidt de specialist zich van de hobbyist.

Om tot verdeling van de erfenis over te kunnen gaan, moet de erfenis vatbaar zijn voor verdeling. Met het vatbaar maken voor verdeling van de nalatenschap wordt bedoeld dat een boedelbeschrijving moet zijn gemaakt, met een overzicht van de schulden. De schulden van de nalatenschap moeten eerst worden voldaan, voordat aan verdeling wordt toegekomen.

Er kan dus pas aan verdeling worden toegekomen als de nalatenschap is afgewikkeld. Vraagt u te vroeg verdeling van de erfenis aan de rechter, dan bent u in uw vordering niet-ontvankelijk. De procedure is dan voor niets geweest.

Uw positie in het erfrecht

De erfrechtspecialist bespreekt met u uw positie. Uw positie in het erfrecht bepaalt ook uw rechten en plichten. Vervolgens bespreekt de specialist met u wat in dit stadium van de afwikkeling van de nalatenschap kan worden gedaan om uw belangen te behartigen.

Schakel op tijd een erfrechtspecialist in

Het erfrecht is juridisch complex, daarom is het inschakelen van een specialist noodzakelijk als er een conflict dreigt. Hoe langer u daarmee wacht, hoe ingewikkelder de kwestie doorgaans wordt en hoe groter de kans dat u rechten prijsgeeft.

Bent u betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap en wilt u meer informatie, neem gerust contact met mij op.