De curatoren van de Sectie Insolventierecht zijn in juli benoemd in de faillissementen van Bluepoint Benelux B.V. en Floral Dipatch B.V. en Van der Gugten Horeca B.V.

Bluepoint Benelux B.V. en Floral Dipatch B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 16 juli 2013 werd het faillissement van Bluepoint Benelux B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. K.E. Beerlage als curator.

Het bedrijf handelde in computeronderdelen, maar de activa waren al verkocht en de activiteiten reeds gestaakt. Hetzelfde geldt voor het door de Rechtbank 's-Gravenhage op 13 augustus 2013 uitgesproken faillissement van het bloembollendistributiebedrijf Floral Dispatch B.V. waarin mr. K.E. Beerlage eveneens als curator is aangesteld. De curator zal uiteraard de oorzaken van beide faillissementen onderzoeken, maar de vooruitzichten voor de crediteuren zijn somber.

Van der Gugten Horeca B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 2 juli 2013 is Van der Gugten Horeca B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van mr. drs. M.M. Hoving als curator.

Failliet exploiteerde reeds 97 jaar een kantine en een bedrijfsrestaurant op de veiling. Tevens verzorgde zij catering middels twee mobiele snackkarren en exploiteerde zij een kleinhandel in wijnen. Een doorstart bleek niet mogelijk, daar de veiling vanaf 2014 de exploitatie via aanbesteding wenst te gunnen. De activa zijn thans aan een derde verkocht tegen een waarde ad € 30.000,00 ex btw. Een uitkering zal vermoedelijk wel volgen, echter vanwege de hoogte van de boedelvorderingen hoogstwaarschijnlijk niet aan concurrent crediteuren.

Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.