Ongeveer twee jaar na de afschaffing door toenmalig Minister van Justitie Donner van de flitsscheiding, door omzetting van het huwelijk in een geregistreerd partnerschap en vervolgens de ontbinding daarvan buiten de rechter om, heeft de Tweede Kamer medio maart 2011 ingestemd met wetsvoorstel 31.714.

Er is veel gesteggel geweest in de Tweede Kamer voordat uiteindelijk dit wetsvoorstel werd aangenomen. Zo hebben we nog het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Luchtenveld gehad, dat voorzag in een volledig administratieve scheiding. Dit voorstel heeft het niet gehaald, maar nu is er dan wetsvoorstel 31.714.

Dit wetsvoorstel zou het mogelijk maken voor echtparen zonder kinderen om hun echtscheiding via de notaris te laten regelen, zonder tussenkomst van de rechter.

Hoe erg is dat?

De meningen zijn erover verdeeld. Mijn specialistenvereniging, de vFAS (vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators), laat in de landelijke pers weten bezorgd te zijn over deze ontwikkeling. Ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn. Een echtscheiding kan ook als er geen kinderen bij betrokken zijn een complexe aangelegenheid zijn, waarbij de echtgenoten belang hebben bij deskundige bijstand. Notarissen zijn niet bij uitstek deskundig op het gebied van het familierecht. Bovendien behartigen notarissen uit de aard van hun professie geen belangen. De notaris leidt mensen door het woud van aktes in een onafhankelijke en neutrale positie. De advocaat begeleidt mensen in juridische processen.

Of het wetsvoorstel leidt tot de beoogde vereenvoudiging van de procedure en bijbehorende kostenbesparing, vraag ik mij eveneens af. Direct de bijstand inroepen van een gespecialiseerde deskundige is efficiënter dan een snelle procedure buiten de rechter om die uiteindelijk toch leidt tot onenigheid en inschakeling van advocaten om het geschil te beslechten.

Wetsvoorstel nog niet definitief

Overigens moet het wetsvoorstel 31.714 nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Of de flitsscheiding 2.0 er inderdaad gaat komen moeten we dus nog afwachten.

Oorspronkelijke auteur: Myrna van Wijk (sinds 1 januari 2017 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)