Nederland staat aan de vooravond van een van de grootste veranderingen in het huwelijksvermogensrecht: de algehele gemeenschap van goederen verdwijnt.

Met een nipte meerderheid heeft uiteindelijk ook de Eerste Kamer, op 28 maart 2017, ingestemd met het wetsvoorstel dat in 2014 door de VVD, D66 en PVDA is ingediend betreffende een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. Het nieuw huwelijksvermogensrecht zal mogelijk al op 1 januari 2018 in werking treden.

Wie nu trouwt zonder langs de notaris te zijn geweest, trouwt in algehele gemeenschap van goederen

In Europa is ons systeem van de algehele gemeenschap van goederen een vreemde eend in de bijt. De werking van de gemeenschap van goederen is verstrekkend. Vanaf het ja-woord horen alle vermogensbestanddelen tot de gemeenschap van goederen. Dat betekent dat de oude bijna vergeten studieschuld en de erfenis van opa in de gemeenschap van goederen vallen.

Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt, verdwijnt dit systeem

Met het verdwijnen van het huidige systeem wordt aangesloten bij systemen die ook in andere Europese landen worden gehanteerd. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat alleen hetgeen de echtgenoten tijdens huwelijk verkrijgen gemeenschappelijk is. Er is daardoor sprake van een beperkte gemeenschap.

In het artikel 'Nieuw huwelijksvermogensrecht: beperkte gemeenschap van goederen' kunt u lezen wat deze nieuwe beperkte gemeenschap inhoudt en wat de verschillen zijn met de algehele gemeenschap van goederen.

Meer informatie over het huwelijksvermogensrecht?

Hebt u vragen, of wilt u meer weten over deze nieuwe wet en de mogelijke gevolgen voor uw situatie? Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s.