Naast het spaarvarken waarin uw kind wat muntgeld bewaart, heeft uw kind wellicht al een bankrekening op eigen naam. Aangezien uw kind zelf weinig tot geen inkomen heeft, wordt de bankrekening in de praktijk door u als ouder gevuld, door opa en oma en met verjaardagsgeld. Maar wie is er nu gemachtigd de bankrekening te beheren?

Als de rekening op naam staat van uw kind, is uw kind eigenaar van het geld. Uw kind kan in principe op zijn/haar achttiende vrij - dat wil zeggen zonder toestemming van u als ouder - over het saldo op zijn/haar rekening beschikken. Maar wat als u in financiële moeilijkheden raakt, of tijdens een echtscheiding het geld van uw minderjarige kind ‘veilig wil stellen’ en naar uw eigen rekening overmaakt. Mag dat dan? 

Gezaghebbende ouders zijn bewindvoerders over vermogen van het kind

Volgens de wet voeren de gezaghebbende ouders gezamenlijk het bewind over het vermogen van hun kind. U moet als ouder met het oog op dit bewind over het vermogen van uw kind als ‘goede bewindvoerders’ optreden. Bij slecht bewind kan uw kind u in rechte aanspreken voor een vergoeding van de geleden schade.  

Machtiging van kantonrechter vereist

U heeft als ouder voor een aantal verrichtingen machtiging van de kantonrechter nodig. Zo is het u bijvoorbeeld niet toegestaan om zonder machtiging van de kantonrechter een (niet gebruikelijke) grote gift te doen voor rekening van uw minderjarige kind. Ook kunt u geen geld van uw kind uitlenen zonder machtiging van de kantonrechter.

Een korte en simpele uiteenzetting van wat de wet voorschrijft. Toch loopt het in de praktijk vaak anders. U haalt zo nu en dan wat geld van de rekening en stort dit bedrag vervolgens weer netjes terug. Heel onschuldig, niks aan de hand, toch? 

Op onjuiste wijze handelen

Als gezaghebbende ouder bent u niet vrij het geld van uw minderjarige kind te besteden. U voert enkel het bewind en u dient dit bewind als een goede bewindvoerder te voeren. Doet u dit niet, en u geeft het vermogen van de bankrekening van uw kind toch uit, of u leent het uit of u stort het door naar uw eigen rekening, dan kan de andere ouder u op uw gedrag aanspreken en bent u aansprakelijk voor de door het kind geleden schade. De andere ouder kan, als wettelijk vertegenwoordiger, namens het kind een procedure bij de rechtbank starten. Ook kan er een bijzondere curator worden aangesteld die uw kind in rechte kan vertegenwoordigen.  

Heeft u vragen over het spaargeld van uw kind of andere vragen over uw gezag als ouder?

Neem gerust contact op met mij of een van de andere familierechtadvocaten van RWV. Wij adviseren u graag.