Jaarlijks stelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het indexeringspercentage vast waarmee de kinder- en partneralimentatie wordt verhoogd, ook wel de inflatiecorrectie genoemd. De publicatie betreffende de wettelijke indexering van bedragen voor levensonderhoud werd gepubliceerd in de Staatscourant van 29 oktober 2019.

De indexering voor 2020 bedraagt 2,5%.

Een vastgestelde bijdrage in het levensonderhoud wordt met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege verhoogd met 2,5%, tenzij de wettelijke indexering is uitgesloten. Dit geldt voor alle vormen van alimentatie, ongeacht of deze door de rechter zijn vastgesteld of door partijen zelf zijn afgesproken.

Het indexeringspercentage voor 2019 bedroeg 2%. Meer informatie en percentages van voorgaande jaren vindt u hier.

Meer informatie over het indexeringspercentage of alimentatie in het algemeen?

Neem gerust contact op met mij of een van onze andere familierechtadvocaten.