Ondernemers doen hun best om de schade als gevolg van de coronacrisis ondanks de omzetdalingen en de druk op de liquiditeiten, zo veel mogelijk te beperken. Maar er helemaal zonder kleerscheuren uitkomen is lastig. Biedt een bedrijfsschadeverzekering dan dekking tegen het omzetverlies dat jouw onderneming heeft geleden?

Bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor omzetverlies door calamiteit

Juist om zich in te dekken tegen omzetverlies, hebben veel ondernemers een bedrijfsschadeverzekering afgesloten. Zoals wij eerder in een artikel schreven, dekt een bedrijfsschadeverzekering echter doorgaans enkel de financiële schade (omzetverlies) in situaties waarin de onderneming wordt getroffen door brand, waterschade, storm of een andere (vergelijkbare) calamiteit. Omzetverlies als gevolg van overheidsmaatregelen zoals de gedwongen sluiting van de horeca valt hier dus niet onder.

Clausule biedt dekking tegen bedrijfsschade door besmettelijke ziektes

Soms bevatten de voorwaarden van de bedrijfsschadeverzekering echter een clausule die wel dekking biedt voor omzetverlies als gevolg van besmettelijke ziektes. In bepaalde gevallen kan de schade als gevolg van de coronamaatregelen dan toch worden vergoed onder een bedrijfsschadeverzekering. Recent zijn op dit punt twee belangrijke uitspraken gedaan door de rechter met betrekking tot de gedwongen sluiting als gevolg van de coronamaatregelen.

Oordeel rechter: bedrijfsschadeverzekering dekt schade door sluiting vanwege coronamaatregelen

Zo oordeelde het gerechtshof Den Haag dat de verzekeraar op grond van de dekkingsomschrijving van de bedrijfsschadeverzekering (een gedeelte van) het omzetverlies dient te vergoeden als gevolg van het op last van de overheid sluiten van verschillende Hema-warenhuizen. Ook de rechtbank Rotterdam kwam in een vergelijkbare kwestie omtrent de gedwongen sluiting van meerdere hotels tot hetzelfde oordeel.

In beide kwesties betoogden de verzekeraars dat uitleg van de polisvoorwaarden meebrengt dat enkel dekking aanwezig is als voldoende verband bestaat tussen het verzekerde risico - omzetverlies door een besmettelijke ziekte - en het verzekerde object. Hierdoor zouden de verzekeringen uitsluitend dekking bieden als coronabesmettingen zich op de verzekerde locatie zouden hebben voorgedaan en de sluiting daarvan het gevolg zou zijn.

De rechters volgen de verzekeraars echter niet in hun verhaal. Volgens de rechters wordt ook de bedrijfsschade als gevolg van de algehele sluiting wegens de coronamaatregelen door de verzekeringen gedekt.

Beperkte ruimte voor ‘interpretatie’ van polisvoorwaarden

De voorwaarden bevatten namelijk duidelijke bedingen die dekking bieden tegen omzetverlies door een besmettelijke ziekte. Een beperking zoals de verzekeraas betoogden was niet opgenomen in de betreffende voorwaarden. Als de verzekeraars geen dekking wilden bieden voor de gevolgen van een lockdown vanwege een pandemie, dan hadden zij daarvoor een duidelijke uitsluiting kunnen opnemen, hetgeen niet is gebeurd.

De uitleg van verzekeringsvoorwaarden is namelijk hoofdzakelijk afhankelijk van objectieve factoren zoals de bewoordingen van de opgenomen bepalingen. Er bestond daarom geen ruimte voor de door de verzekeraars verdedigde ‘interpretatie’ van de voorwaarden. De verzekeraars werden dan ook veroordeeld om alsnog tot uitkering over te gaan.

Niet de beslissing van de verzekeraar, maar de verzekeringsvoorwaarden zijn leidend

De bovenstaande procedures tonen aan dat het zaak is je voldoende bewust te zijn van de inhoud van de verzekeringsvoorwaarden en de rechten die daaraan kunnen worden ontleend. Het loont dus de voorwaarden van je bedrijfsschadeverzekering nog eens goed na te lezen of na te laten lezen. Of om een uitkeringsweigering nog eens tegen het licht te houden.

Zo kan worden voorkomen dat een uitkering wordt gemist waar je op basis van de verzekeringsvoorwaarden wel recht op hebt. Zeker gezien het aanzienlijke omzetverlies die ondernemers lijden en hebben als gevolg van de coronacrisis, loont het om te laten onderzoeken wat jouw onderneming kan en mag verwachten van de verzekeraar.

Wordt uitkering geweigerd door jouw verzekeraar? Neem contact op met één van onze specialisten!

Heb je te maken met een verzekeraar die weigert uit te keren en wil je advies over de vervolgstappen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere specialisten. Wij helpen je graag.