Verzekerde schade, of toch niet?

Het is uiteraard zeer vervelend wanneer je wordt geconfronteerd met schade, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, het ontstaan van brand of arbeidsongeschiktheid. Ook situaties waarin door jou of door één van jouw werknemers schade aan een ander is veroorzaakt, kunnen je slapeloze nachten bezorgen.

Het wordt echter nog vervelender wanneer je ook nog de gehele schade zelf moet dragen, omdat de verzekeraar of de verzekeraar van de tegenpartij uitkering weigert.

weigering uitkering

verzekeraar tegenpartij weigert uitkering

Als schade is ontstaan door het toedoen van een ander, bestaat de mogelijkheid om de schade te verhalen op de wederpartij. Hierbij zul je echter veelal worden geconfronteerd met zijn of haar verzekeraar. Deze kan aansprakelijkheid van de hand wijzen, of op andere gronden het standpunt innemen dat niet uitgekeerd hoeft te worden. Dat kan leiden tot ingewikkelde discussies, waarbij je je wellicht afvraagt of niet met onredelijke standpunten wordt geprobeerd om uitkering te matigen.

eigen verzekeraar weigert uitkering

Voor het verkrijgen van de nodige gemoedsrust zal je zelf ook verzekerd zijn tegen mogelijke schade of verlies aan inkomen. Regelmatig blijkt deze gemoedsrust toch niet geheel op zijn plaats en is een verzekeraar niet bereid om de (gehele) schade of het overeengekomen bedrag uit te keren. Hoe kan dat wanneer je al zo veel premie hebt betaald aan jouw verzekeraar en dacht goed verzekerd te zijn? 

Weigering uitkering terecht?

In de praktijk zien wij dat er regelmatig discussies met verzekeraars ontstaan over de aansprakelijkheidsvraag. Ook beroepen verzekeraars zich nogal eens op beperkende voorwaarden in hun polisvoorwaarden. Of op het vermeende niet nakomen van de verplichtingen door jou als verzekeringsnemer, zoals de verplichting de schade tijdig te melden en maatregelen te nemen om de schade te beperken. Er ontstaat dan een juridische discussie over de verzekeringsdekking en over de vraag of uitkering kan worden beperkt of zelfs geheel kan worden geweigerd.

Laat je tijdig juridisch bijstaan door een gespecialiseerde verzekeringsrecht advocaat

In zo’n juridische discussie, laat de verzekeraar zich vaak adviseren door een bolwerk van interne en externe juristen. Het is dan raadzaam je tijdig te laten bijstaan door een gespecialiseerde verzekeringsrecht advocaat. Wij behartigen jouw belangen richting de verzekeraar, zodat je krijgt waar je recht op hebt. En desnoods starten we een gerechtelijke procedure.

misschien ook interessant voor jou