Na een claim van een verzekerde wordt doorgaans een schade-expert aangewezen door de verzekeraar om de hoogte van de schade te onderzoeken. Deze schade-expert stelt het schadebedrag vast. Maar wat als je het niet eens bent met het oordeel van deze schade-expert? In dat geval kan je een eigen expert inschakelen voor een contra-expertise. De kosten van deze contra-expert kunnen echter flink oplopen. Gelukkig worden consumenten beschermd door de wet die bepaalt dat ook deze kosten moeten worden vergoed door de verzekeraar. Maar mag de verzekeraar als voorwaarde stellen dat deze contra-expert aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet?

De kwaliteitseisen van Achmea

Belangenorganisatie OSN, een stichting opgericht door een contra-expert, vindt dat verzekeraars geen kwaliteitseisen mogen stellen aan contra-experts. OSN startte onlangs dan ook een juridische procedure tegen Achmea waarin OSN aangaf dat verzekeraar Achmea niet mag eisen dat contra-experts, ingeschakeld door consumenten, onder andere zijn ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE).

OSN vorderde bij de rechter dat Achmea wordt verboden deze kwaliteitseisen te hanteren richting consumenten. Partijen hebben vervolgens geprocedeerd tot de Hoge Raad.

Oordeel Hoge Raad: kwaliteitseisen zijn in strijd met de wet

De Hoge Raad oordeelde dat de kosten van een contra-expert moeten worden vergoed als deze de zogenaamde ‘dubbele redelijkheidstoets’ doorstaan. Dit houdt in dat zowel de keuze voor het inschakelen van een contra-expert als de omvang van de kosten redelijk moeten zijn.

Gelet op de uiteenlopende belangen van verzekeraar en verzekerde, zal het inschakelen van een contra-expert vaak redelijk zijn. Mits de kosten niet uitzonderlijk hoog zijn, dient de verzekeraar de kosten dus te vergoeden, of de contra-expert voldoet aan de kwaliteitseisen van de verzekeraar of niet.

Zijn de kwaliteitseisen niet juist in het belang van de consument?

Achmea heeft betoogd dat de door haar gestelde kwaliteitseisen niet in het nadeel zijn van de consument. Deze kwaliteitseisen zouden namelijk de deskundigheid van de contra-expert waarborgen.

Maar daar gaat de Hoge Raad niet in mee. Door de keuzevrijheid van de consument in de voorwaarden verder te beperken dan nodig is op basis van de dubbele redelijkheidstoets, wordt in het nadeel van de consument afgeweken van de wet.

Als Achmea de keuze voor contra-experts die voldoen aan haar kwaliteitseisen zou willen stimuleren, dan zou zij er ook voor kunnen kiezen om de kosten van deze experts zonder meer te vergoeden. Het vergoeden van kosten van contra-experts die niet voldoen aan deze kwaliteitseisen blijft in ieder geval afhankelijk van de dubbele redelijkheidstoets, en niet van de voorwaarden van de verzekeraar.

Weigert jouw verzekeraar vergoeding van de kosten van de contra-expert?

Heb je te maken met een verzekeraar die weigert de kosten van de contra-expert te betalen en wil je advies over de vervolgstappen? Neem gerust contact op met mij of een van de andere verzekeringsrecht advocaten. Wij helpen je graag.