In januari 2014 is Licht Design B.V. failliet verklaard.

Licht Design B.V.

Bij vonnis van de Rechtbank 's-Gravenhage d.d. 21 januari 2014 is het faillissement van Licht Design B.V. uitgesproken met aanstelling van mr. K.E. Beerlage als curator.

Licht Design B.V. exploiteerde een winkel in luxe design lampen. De curator onderzoekt eerst of er eigendomsvoorbehouden zijn en zal daarna waarschijnlijk een uitverkoop laten plaatsvinden.


Details en openbare verslagen kunt u (binnenkort) vinden op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.