Onder welke werkingssfeer van het pensioenfonds val jij?

Word je als werkgever aangeschreven door een bedrijfstakpensioenfonds, vraag je dan allereerst af of jouw bedrijf onder de werkingssfeer van het pensioenfonds valt. De werkingssfeer bepaalt welke bedrijfsactiviteiten binnen het bedrijf onder de reikwijdte van het pensioenfonds vallen. Het pensioenfonds zal de werkingssfeer ruim uitleggen, terwijl jij als werkgever mogelijk wilt aantonen dat je niet onder deze werkingssfeer valt.

Onderzoek zelf of sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling

Overigens is het verstandig om, in geval van twijfel, de brief van het pensioenfonds niet af te wachten, maar zelf na te gaan of mogelijk sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling. Op grond van de wet heb je op dit punt een onderzoeksplicht en bovendien kan het pensioenfonds een aansluiting met terugwerkende kracht met bijbehorende premieplicht vorderen van (in ieder geval) vijf jaar. De financiële consequenties hiervan kunnen enorm groot zijn.

Nieuwe onderneming, fusie, overname of wijziging bedrijfsactiviteiten?

Ook bij het opstarten van een onderneming, bij een fusie, een overname of bij een wijziging van de bedrijfsactiviteiten doe je er als werkgever verstandig aan om na te gaan of sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling, of dat jouw bedrijf niet langer onder een verplicht gestelde pensioenregeling valt. Het kan namelijk financieel voordeel opleveren door de aansluiting bij een pensioenfonds ongedaan te maken en de pensioenregeling bij een verzekeraar onder te brengen. Vooral als de onderneming een relatief jong werknemersbestand heeft.

Vrijstelling van deelneming aan het pensioenfonds

Valt jouw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dan kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van deelneming in dit pensioenfonds worden verkregen. Een van de vrijstellingsgronden is dat je voor jouw werknemers al een optimale eigen pensioenregeling hebt getroffen. In principe geldt dat een vrijstelling mogelijk is op het moment dat jouw werknemers ten minste zes maanden voor het moment dat de verplichtstelling van kracht werd aan de eigen pensioenregeling deelnamen.

Ons advies: kom zelf in actie!

Wees bewust van de steeds actievere rol van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen en van jouw wettelijke onderzoeksplicht op dit gebied. Bestaat er enige twijfel over de vraag of jouw onderneming onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds valt, wacht dan het mogelijk naderende onheil niet af, maar kom zelf in actie. Het kan zeker de moeite waard zijn om te onderzoeken of een verplichtstelling aan de orde is.

Wat kunnen onze pensioenrecht advocaten voor jou betekenen?

Kun je hulp gebruiken bij het uitzoeken of je onder de werkingssfeer van een verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds valt, schakel onze pensioenadvocaten dan in. Wij helpen je graag op weg.

Onze pensioenrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?