Hoe worden behoefte en draagkracht bepaald als u ondernemer bent?

U heeft als ondernemer te maken met wisselende inkomsten, winsten en dividenden, dat maakt de partneralimentatiekwestie ingewikkeld. Behaalde resultaten in het verleden bieden immers geen garantie voor de toekomst. Er is daardoor veel discussie mogelijk over de uitgangspunten in de alimentatieberekening van u als ondernemer.

Behoefte en draagkracht centraal bij de berekening van partneralimentatie

Bij het berekenen van partneralimentatie wordt gekeken naar behoefte en naar draagkracht. De behoefte is het bedrag dat iemand nodig heeft aan partneralimentatie om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De draagkracht is het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen. De laagste van de twee bepaalt de hoogte van de partneralimentatie. Om de behoefte te bepalen wordt gekeken naar het verleden, om de draagkracht te bepalen wordt gekeken naar de toekomst. 

Behoefte wordt bepaald aan de hand van de Hofnorm

Op grond van de Hofnorm, die de rechtbank hanteert, wordt de behoefte in principe bepaald volgens de formule: 60 % x netto gezinsinkomen – kosten van kinderen. Bij het bepalen van de behoefte van uw partner volstaat deze vuistregel meestal niet. De behoefte bepalen voor de partner van de ondernemer is maatwerk. De uitgaven gedurende het huwelijk spelen een grote rol, de opnamen in rekening courant kunnen een indicatie geven van de uitgaven gedurende het huwelijk.

Tremanormen en draagkracht

Op grond van de tremanormen, dat zijn de richtlijnen die de rechtbank hanteert bij het vaststellen van de alimentatie, wordt uw draagkracht als ondernemer bepaald aan de hand van de gemiddelde winst uit onderneming over de afgelopen drie jaren. Dit is vaak niet representatief. Er kunnen redenen zijn om af te wijken van deze richtlijn omdat de winst in de toekomst naar verwachting veel lager of hoger zal zijn.

Bovendien zijn er soms correcties nodig ten aanzien van bepaalde posten in de jaarrekeningen omdat het gaat om eenmalige incidentele posten.

De kasstromen spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van uw draagkracht als ondernemer.

Let op als ook de onderneming wordt verdeeld/verrekend

Wordt bij echtscheiding niet alleen partneralimentatie vastgesteld, maar wordt ook de waarde van uw onderneming verdeeld/verrekend, dan is het extra oppassen geblazen. Bij het bepalen van de waarde van uw onderneming spelen de toekomstige winsten een belangrijke rol, het is van belang dat de partneralimentatie daarop wordt afgestemd, zodat er geen dubbeltelling plaatsvindt en u als ondernemer uw financiële verplichtingen niet meer na kunt komen.  
Als de partneralimentatie eenmaal is vastgesteld, kan het zijn dat er later een wijziging plaatsvindt in uw draagkracht op grond waarvan de partneralimentatie verlaagd of verhoogd dient te worden.

Kom samen tot afspraken over de partneralimentatie via collaborative divorce of mediation

Kortom, er is veel discussie mogelijk over diverse aspecten van partneralimentatie als het gaat om een ondernemer. Om die reden adviseren wij u als ondernemer en uw partner altijd in goed overleg tot afspraken te komen over de alimentatie en de onderneming. Dat kan onder andere via collaborative divorce of mediation. Bij collaborative divorce of mediation zijn de mogelijkheden om afspraken te maken ruimer dan in een procedure bij de rechtbank.

Mocht het in mediation of collaborative divorce niet lukken om tot afspraken te komen, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat u direct naar de rechtbank moet om de partneralimentatie vast te laten stellen. Ook in goed overleg tussen partijen met de advocaten kunnen afspraken worden gemaakt over de partneralimentatie.

Mocht dat (tenslotte ook) niet lukken, dan kan er in een procedure bij de rechtbank partneralimentatie worden vastgesteld.  

Meer informatie over partneralimentatie?

Zoals gezegd is het berekenen van partneralimentatie voor ondernemers maatwerk. Gaat u uit elkaar en wilt u weten wat dit betekent voor uw onderneming, neem gerust contact met ons op. We kunnen u adviseren en u kunt bij ons terecht voor collaborative divorce, mediation en procedures. In alle trajecten werken wij samen met een gedegen netwerk van accountants en fiscalisten om voor u tot optimale resultaten te komen.