Vandaag, dinsdag 1 oktober 2013, is de pensioen3daagse van start gegaan met als thema “Heb jij het goed voor elkaar?”

Tijdens deze drie dagen wordt extra aandacht besteed aan de pensioenen door de deelnemende partijen, waaronder de Consumentenbond, Bond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de AFM, De Nederlandse Bank en diverse pensioenfondsen en banken. Het doel van de driedaagse is om u bewust te maken van uw pensioenpositie.

Hoe goed bent u op de hoogte van uw pensioen?

Weet u dat bepaalde gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op uw pensioen? Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u van baan verandert of gaat scheiden. Heeft u nagedacht over de financiële positie van uw nabestaanden?

Weet u op een of meer vragen geen antwoord, dan is het verstandig u door een deskundige te laten voorlichten over uw persoonlijke situatie.

Voorlichting nodig?

RWV Advocaten heeft deskundige pensioen- en familierechtadvocaten die u desgewenst kunnen adviseren over uw persoonlijke situatie of check uw situatie op de site: Pensioen3daagse.