Bas Zwaag is software engineer en als ondernemer eigenaar van een aantal ondernemingen op het gebied van softwareontwikkeling en digitale dienstverlening. Hij is voortdurend op zoek naar nieuwe kansen waarbinnen hij zijn expertise kan toepassen.

Met een tweetal beoogde compagnons vatte Bas onlangs het idee op om online marketing een nieuwe impuls te geven. Door op een slimme manier gebruikersgemak en commercieel beschikbare klantgegevens te combineren. Het zou technologie op het scherpst van de snede zijn.

Kijken naar juridische haalbaarheid plan

Om te bepalen of het plan ook juridisch haalbaar zou zijn, zocht Bas online naar het thema en stuitte daarbij op een artikel van RWV Advocaten. Bas nam contact op en schakelde Jeroen in.

Snel werd het plan in kaart gebracht. Wat houden de te leveren diensten precies in? Wat zijn de juridische gevaren en mogelijkheden? En belangrijk: wie is er aansprakelijk als het eventueel mis gaat? Het ging immers om een plan dat niet zonder risico’s was.

“Het verbaasde mij dat Jeroen mij vrij snel diverse vragen stelde die ik in eerste instantie moeilijk kon plaatsen. Achteraf bleek hij al een aantal stappen vooruit te lopen op wat ik voor ogen had.” – Bas Zwaag

Heldere opgave van werkzaamheden en kosten

Nadat het idee goed in kaart was gebracht, gaf Jeroen een overzicht van de te verwachten werkzaamheden en een heldere opgave van de te verwachten kosten.

Focus op Telecommunicatiewet en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De focus van het eerste onderzoek door onze IE specialisten lag met name op de Telecommunicatiewet:

  • Wie wordt er als verzender van elektronische berichten aangemerkt?
  • Wanneer ben je een (technisch) hulppersoon?
  • Wanneer mag je e-mailbestanden commercieel gebruiken?
  • Hoever gaat het opt-in systeem?
  • Wanneer verwerkt men persoonsgegevens?
  • Wat zijn de risico’s, zoals eventuele sancties van de Autoriteit Consument en Markt (ACM)?

Deze vragen werden beantwoord binnen de context van het nieuwe systeem dat Bas en zijn compagnons voor ogen hadden.

Advies om het niet te doen, pakt positief uit

Al gauw werd het duidelijk: hoe mooi het beoogde systeem ook was, de risico’s waren te groot volgens Jeroen. Bas zegt hier zelf over:

“Jeroen was vrij snel heel duidelijk. Hij adviseerde mij om het systeem niet uit te rollen op de door mij beoogde manier. De risico’s waren te groot. En alhoewel ik in eerste instantie natuurlijk teleurgesteld was, ben ik blij dat ik zo open en eerlijk ben geadviseerd. Het was uiteindelijk een soort opluchting. Ik wist snel waar ik juridisch aan toe was en kon mijn aandacht zo dus vlot weer richten op mijn andere projecten.”

Alhoewel mijn advies uiteindelijk negatief was, had het uiteindelijke positieve gevolgen voor de cliënt. Hij besloot namelijk de techniek op een geheel andere wijze in te zetten en daarvoor een nieuwe onderneming te starten. Hij zal RWV dan wederom om advies vragen.

Vragen over Intellectueel Eigendom (IE), de Telecommunicatiewet of de AVG?

Neem gerust contact met ons op. We geven u graag advies of maken een inschatting van de juridische haalbaarheid, de risico’s en de kosten voor u.