Per 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit betekent dat uw organisatie vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG dient te voldoen.

Bereid u voor op de komst van de AVG

Momenteel is in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Met de komst van de AVG vervalt deze wet. De AVG brengt een aantal grote wijzigingen met zich mee. Zo zullen betrokkenen meer privacy rechten hebben en krijgen de organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen waar zij aan dienen te voldoen. 

Daarnaast krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens de mogelijkheid om een forse boete op te leggen op het moment dat een organisatie de bepalingen uit de AVG niet naleeft. Deze boete kan oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.

Download het stappenplan AVG

Gelet op de verplichtingen in de AVG en de stevige boetes die de Autoriteit Persoonsgegevens kan opleggen, is het voor u van groot belang acties en maatregelen te treffen zodat uw organisatie eind mei voldoet aan de AVG. Om u bij de voorbereiding op weg te helpen, hebben wij voor u een stappenplan opgesteld. Als u dit stappenplan doorloopt, is uw organisatie straks klaar voor de AVG.

Download stappenplan AVG

__________________________________________________________________________________________________________________

Disclaimer

Dit stappenplan is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.