Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de hele Europese Unie. Wij merken dat organisaties nog lang niet altijd AVG-proof zijn. Niet heel gek, nu uit de AVG vele verplichtingen voor organisaties volgen die persoonsgegevens verwerken. Ook hebben betrokkenen verschillende rechten op basis van de AVG. 

Wees je er wel van bewust dat het niet naleven van de AVG jou als ondernemer duur kan komen te staan. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft namelijk de mogelijkheid om een forse boete op te leggen op het moment dat een organisatie de bepalingen uit de AVG niet naleeft. Deze boete kan oplopen tot wel € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een organisatie.

Het is voor jouw organisatie dan ook van groot belang acties en maatregelen te treffen zodat jouw organisatie voldoet aan de AVG. Om je hierbij te helpen, hebben wij voor jou dit stappenplan opgesteld.

Welke stappen behandelen we:

  1. Bepaal of je een functionaris voor de gegevensbescherming dient aan te stellen
  2. Breng in kaart welke persoonsgegevens je verwerkt
  3. Bepaal of je verplicht bent een DPIA uit te voeren
  4. Stel een privacybeleid op
  5. Maak een register verwerkingen en register datalekken
  6. Stel vast wat jouw doel is en wat de grondslag is voor de gegevensverwerking
  7. Evalueer de manier waarop je toestemming vraagt, krijgt en registreert
  8. Stel de wijze vast waarop informatie wordt verschaft aan de betrokkene
  9. Controleer jouw bewerkers- en verwerkersovereenkomsten en/of sluit verwerkersovereenkomsten
  10. Bepaal onder welke toezichthouder je valt
Wat kun je verwachten?

PREVIEW STAPPENPLAN

WIL JE VOLDOEN AAN DE AVG?

DOWNLOAD GRATIS Stappenplan

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

Het is voor jouw organisatie dan ook van groot belang acties en maatregelen te treffen zodat jouw organisatie voldoet aan de AVG. Om je hierbij te helpen, hebben wij voor jou dit stappenplan opgesteld. Voer je gegevens in en je ontvangt een e-mail waarmee je het stappenplan gratis kunt downloaden.