Legal Design is de toepassing van grafische vormgeving in juridische context. Het is een kruising tussen creativiteit en bruikbaarheid. Legal Design is dus geen manier om zaken te verfraaien en kleur toe te voegen. Het is eerder een middel om complexe juridische informatie intuïtiever, toegankelijker en begrijpelijker te maken.

Wetenschappelijk onderzoek toonde in de jaren '70 al aan: mensen onthouden grafisch weergegeven informatie beter dan woorden. Aan de ene groep werd een kaal stuk tekst voorgelegd. De andere groep kreeg dezelfde tekst onder ogen, maar dan was deze voorzien van illustraties. Drie dagen later wist slechts 10% van de groep die de kale tekst had gelezen zich deze nog te herinneren. Van de groep die de tekst met illustraties zag, wist maar liefst 65% zich deze nog te herinneren.

Bron: Nelson, D. L., Reed, V. S., & Walling, J. R. (1976). Pictorial superiority effect. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 2(5), 523–528.

Legal Design werkt op meerdere manieren

Legal Design werkt dus bij het overbrengen van informatie. En het helpt zeker bij het overbrengen van complexe juridische informatie.

Voorbeeld van een door RWV Advocaten opgesteld interactief stappenplan. Aan de hand van dit plan kan een cliënt op eenvoudige wijze zelf bepalen of maatwerksoftware auteursrechtelijk beschermd wordt en bij wie het auteursrecht ligt.

Maar daarnaast heeft Legal Design nog een aantal belangrijke functies:

  1. Design Thinking. Om een juridische kwestie in beeld te vervatten is een andere denkwijze nodig: Design Thinking. Deze denkwijze werkt niet alleen verfrissend, maar legt ook al gauw de kern van een zaak bloot.
  2. Communicatie met de cliënt. Door Legal Design zien cliënten sneller waar de twistpunten liggen, waardoor het vinden van de relevante informatie een stuk eenvoudiger wordt.
  3. Communicatie met de wederpartij. Legal Design helpt om een zaak overtuigend over te brengen. Dat versterkt de positie bij onderhandelingen.
  4. Het uiteenzetten van een zaak voor de rechter. Ook rechters vinden het prettig om een zaak overzichtelijk en helder voorgeschoteld te krijgen.

Zo werkt RWV met Legal Design in de praktijk

Legal Design vormt een steeds belangrijker onderdeel van de dagelijkse praktijk bij RWV. Het visualiseren van complexe juridische zaken brengt onze advocaten tot een beter en dieper begrip van een zaak. Enkele concrete voorbeelden:

  1. Voor onze advocaten. De basis van Legal Design is Design Thinking. Zoals hierboven al kort uitgelegd, is dit het proces waarin een juridische casus niet zozeer vanuit een juridische invalshoek wordt bekeken, maar eerder vanuit de invalshoek van een ontwerper of vormgever. Advocaten zijn vaak van nature geneigd om zaken taalkundig te benaderen. Design Thinking zorgt ervoor dat een advocaat een zaak vanuit een grafisch en schematisch oogpunt benadert. Dat leidt vaak tot verhelderende nieuwe inzichten.
  2. Voor onze cliënten. Onze cliënten ervaren Legal Design ook vaak als een grote toegevoegde waarde. Niet iedere cliënt denkt vanuit de juridische systematiek die achter een zaak ligt. En hoe helder wij een stuk ook mogen formuleren, een grafische weergave laat onze cliënten de zaak sneller begrijpen. En zo komen wij samen met onze cliënt veel sneller tot de kern van een zaak.
  3. Voor de wederpartij. Legal Design helpt ook om de wederpartij te overtuigen. Breng jouw standpunten over in de vorm van Legal Design en de tegenpartij zal dit standpunt veel sneller begrijpen. En begrip leidt ook vaak sneller tot acceptatie. Legal Design is daarom een gereedschap om sneller en efficiënter te onderhandelen.
  4. Voor rechters. Ook rechters hebben aangegeven grote toegevoegde waarde te zien in het gebruik van Legal Design. Wij streven ernaar om een zaak zo helder weer te geven door middel van Legal Design. Wanneer de feiten voor de rechter hierdoor duidelijk zijn, zullen jouw argumenten veel beter uit de verf komen. Het vergroot daarmee de kans op een positief vonnis.

Kortom: Legal Design kan het verschil in jouw zaak maken.

Een voorbeeld van Legal Design in de praktijk: wie trekt er aan de touwtjes?

Een vrij eenvoudig voorbeeld waarbij Legal Design een grote meerwaarde kan bieden boven het gebruik van louter tekst, is een organogram voor de uitleg van complexe concernrelaties. Aan de hand van een dergelijk stuk Legal Design kan je snel zien wie er binnen een concern aan de spreekwoordelijke touwtjes trekt.

Om de structuur begrijpelijker weer te geven voor personen die wat minder vaak met materie als deze te maken hebben, is in onderstaand voorbeeld bijvoorbeeld gebruik gemaakt van verschillende soorten lijnen om afwijkende concernverbanden uit te drukken. Daarnaast benadrukken de icoontjes op een begrijpelijke manier het verschil tussen natuurlijke personen en rechtspersonen binnen het concern.

Benieuwd wat Legal Design voor jouw organisatie kan betekenen?

Wil je Legal Design voor jouw organisatie inzetten? Bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden, het arbeidscontract en/of (huis)regels aan de hand van Legal Design visueel aantrekkelijk aan te bieden aan klanten en werknemers? En waar bij veel kantoren het ontwerpen van een Degal Design-stuk wordt overgelaten aan een derde, doen wij veel van het ontwerpwerk zelf. We maken gebruik van professionele grafische software als Adobe Creative Cloud. Dat maakt ons zeer snel en flexibel in het toepassen van Legal Design. Ik heb zelfs een achtergrond als vormgever. Dus aarzel niet om contact met mij op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.