Op 1 november 2022 is Taxibedrijf Gebr. De Groot B.V. in staat van faillissement verklaard, met aanstelling van Martijn Hoving als curator.

Taxibedrijf De Groot is een gevestigde naam in het Leidse en heeft bijna 100 jaar bestaan; de failliete BV exploiteerde het taxibedrijf sinds 1992.

Gezien de al langere tijd bestaande verlieslatende situatie, heeft het bestuur besloten om eigen aangifte tot faillietverklaring te doen. De activiteiten zijn door de curator gestaakt; er is nog wel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een doorstart, maar dit is niet mogelijk gebleken.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als je op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kun je de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/