Happy exen of happy exing lijkt een trendy kreet te worden in 2014 als tegenhanger van de vecht ex na een vechtscheiding.

Het lijkt een beetje veel gevraagd van gewezen partners om “happy” te zijn met hun ex, maar het is geen uitzondering dat ex partners na het beëindigen van hun relatie een goede onderlinge verstandhouding hebben. Het gebeurt bovendien met enige regelmaat dat die verstandhouding juist verbetert ná de beëindiging van de relatie.

Er ligt een taak voor de mediator om exen handvatten te geven om op een prettige manier met elkaar om te kunnen blijven gaan en, wanneer ze kinderen hebben, samen goede ouders te zijn voor hun kinderen.

De term vechtscheiding wordt vaak ten onrechte gebruikt

De term vechtscheiding wordt te pas en te onpas gebruikt door alle mogelijke instanties. Waar het begrip vechtscheiding aanvankelijk zag op echtscheidingen die gepaard gingen met extreem negatieve gevoelens van de ene naar de andere (ex) partner en de behoefte bestond om de andere partner schade toe te brengen, lijkt de terminologie vechtscheiding anno 2014 te worden mis- en/of gebruikt in bijna alle gevallen waarin er problemen zijn.

De neiging bestaat om iedere scheiding waar een dispuut is over kinderen, die scheiding als vechtscheiding te kwalificeren. Naar mijn mening werkt dit een vechtscheiding juist in de hand. De focus op vechtscheidingen is inmiddels zo groot dat u zou vergeten dat het aantal vechtscheidingen slechts een klein percentage uitmaakt van alle scheidingen, ook die waar kinderen bij betrokken zijn.

Wat verstaan we nu precies onder een vechtscheiding?

Volgens Hoogleraar Opvoedkunde J. Hermans gaat het bij een vechtscheiding om het winnen, om de ander te vernietigen, om de ander helemaal onderuit te halen zodat het prettige gevoel ontstaat dat u gewonnen heeft. Wanneer daarbij het belang van de kinderen wordt vergeten en de kinderen in de verdrukking raken, is sprake van een vechtscheiding.

Merendeel van de scheidingen verloopt in goed overleg

De focus van de media is de laatste tijd ongewenst veel gericht op vechtscheidingen. Er wordt volledig aan voorbij gegaan dat niet in alle geschillen de liefde in haat is omgeslagen en de voormalig partners elkaar naar het leven staan. Het merendeel van de scheidingen verloopt in goed overleg, althans vrij geruisloos, maar daarover wordt in de media niet geschreven, helaas.

Blijf met elkaar in gesprek en hou de focus op de kinderen

Gaat u scheiden of ligt u momenteel in scheiding? Het is belangrijk dat u de ruimte heeft en krijgt om op een volwassen manier met elkaar en met de eventuele betrokken instanties van gedachten te wisselen, zo nodig te discussiëren, over de zorg voor de kinderen zo lang de focus op de kinderen ligt. Vergeet de term vechtscheiding. Door het begrip vechtscheiding frequent en onterecht te gebruiken lijkt de vechtscheiding een soort self fulfilling prophecy te worden.

Op het moment dat u op goede wijze van elkaar afscheid neemt als partners en gezamenlijk als ouders verder gaat, zorgt u voor een kansrijke nieuwe start voor uzelf en vooral voor uw kinderen.

Het is niet voor niets dat onze slogan luidt: Zonder goed einde geen goed begin.