Eind vorig jaar is de WCS Group in financiële problemen geraakt. De WCS Group bestaat uit 16 vennootschappen in Nederland en België en hield zich bezig met tolk- en vertaalwerkzaamheden, het maken van handleidingen en de technologische ondersteuning bij deze werkzaamheden. 

Nadat op 27 december 2023 aan de tussenholding WCS Group B.V. voorlopige surseance van betaling was verleend, zijn vrij snel ook alle overige Nederlandse vennootschappen uit de groep in surseance gegaan. Door de omvang van de schuldenlast en het ontbreken van financiering, was een faillissement van de Nederlandse vennootschappen onafwendbaar. 

Nadat begin januari alle surseances waren omgezet in faillissement, is er gezocht naar partijen die de activiteiten wilden doorstarten. Een aantal partijen uit binnen- en buitenland hebben daarin interesse getoond. Medio januari heeft curator Martijn Hoving een overeenkomst gesloten waarmee Powerling de vertaalactiviteiten in Nederland (onder de labels Wilkens, Bothof, Wordhouse, Business Translation Services, DUO Vertaalbureau en L&L) en de activiteiten van Data Concept Technologies B.V. heeft overgenomen. Verwacht wordt dat Powerling ook de activiteiten in België zal overnemen.

Meer informatie?

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Openbare verslagen

Als je op de hoogte wilt blijven van de stand van zaken in het faillissement, dan kun je de openbare verslagen raadplegen. Deze openbare verslagen worden periodiek door de curator bij de rechtbank ingediend en zijn te vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/