Als erfgenaam sta je doorgaans voor de keuze of je de nalatenschap onvoorwaardelijk (‘zuiver’) aanvaardt, verwerpt of kiest voor de derde mogelijkheid, de zogenaamde beneficiaire aanvaarding. In dat laatste geval sta je als erfgenaam niet met jouw eigen middelen in voor de schulden van de overledene. Zuivere aanvaarding brengt daarentegen altijd risico’s met zich mee; je weet immers nooit precies welke schulden de overledene heeft.

Zuivere aanvaarding kan risicovol zijn, zo ook in dit praktijkvoorbeeld

De overledene (we noemen hem voor het gemak even Henk) is bestuurder van een BV. De broer van Henk heeft in die BV pensioenrechten opgebouwd. Bij de echtscheiding van de broer wordt tussen de broer en zijn echtgenote afgesproken dat de echtgenote recht heeft op de helft van deze pensioenrechten. Henk tekent namens de BV het echtscheidingsconvenant waarin deze afspraak wordt vastgelegd.

Twee jaar nadat het convenant is getekend, overlijdt Henk. Zijn weduwe heeft de nalatenschap zuiver aanvaard. Er blijken niet genoeg middelen in de BV te zitten om de pensioenverplichtingen te voldoen. De voormalige echtgenote spreekt de weduwe aan uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Tussen deze twee voormalige schoonzussen wordt geprocedeerd en in hoger beroep oordeelt het gerechtshof dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De weduwe moet de pensioenschade van haar voormalige schoonzus betalen.

Wat kunt je doen om dit te voorkomen? Maak gebruik van een van de twee regelingen

Uiteraard was beneficiair aanvaarding achteraf voor de weduwe de betere keuze geweest, maar wat als dit een gepasseerd station is? Dan kun je mogelijk nog gebruik maken van een van deze twee regelingen.

1. Zuivere aanvaarding laten omzetten in beneficiaire aanvaarding

Sinds 2016 bestaat er een regeling voor gevallen waarin er een onverwachte schuld in de nalatenschap blijkt te zitten die je als erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen. Als je bekend wordt met een onverwachte schuld na zuivere aanvaarding, maar voordat de verdeling van de nalatenschap is afgerond, kun je de kantonrechter vragen om alsnog de zuivere aanvaarding om te zetten in een beneficiaire aanvaarding.

De termijn om een dergelijk verzoek te doen is kort: het moet binnen drie maanden gebeuren nadat je met de onverwachte schuld bekend wordt.

2. Instaan voor wat je uit de nalatenschap hebt verkregen

Ook voor gevallen waarin de onverwachte schuld opkomt nadat de vereffening of verdeling van de nalatenschap al is afgerond, bevat de wet een regeling. 

Je kunt de kantonrechter dan vragen om te bepalen dat je alleen voor hetgeen je uit de nalatenschap hebt verkregen voor de schuld in hoeft te staan. 

Ook daarvoor geldt de termijn van drie maanden na ontdekking.

Hulp nodig bij het maken van de juiste keuze voor het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Wil je voordat je een nalatenschap aanvaardt of verwerpt overleggen wat handig is? Of heb je de nalatenschap zuiver aanvaard en krijg je te maken met een onverwachte schuld? Of heb je in het algemeen vragen over het erfrecht? Neem dan contact op met mij of een van de andere ervaren erfrecht advocaten.