Wat is vereffening?

Vereffening is een wijze van afwikkelen waarbij schuldeisers op een geordende wijze worden opgeroepen en betaald. Wanneer alle schuldeisers zijn voldaan, dan mogen jij en eventuele overige erfgenamen die de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, het restant onderling verdelen.

In het kader van het vereffenen van een nalatenschap is het belangrijk dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Een boedelbeschrijving is een opsomming van de goederen en (te verwachten) schulden. Hiermee wordt de omvang van de nalatenschap in kaart gebracht.

Wanneer geen vereffening nalatenschap nodig? 

Niet vereffenen nalatenschap

In sommige gevallen is vereffening van de nalatenschap niet noodzakelijk. 

  1. Bijvoorbeeld als sprake is van een testament waarin een executeur is benoemd én door de executeur wordt verklaard dat de erfenis ruim genoeg is om de schulden te kunnen afbetalen. Dit wordt een ruimschootsverklaring genoemd.
  2. Een ander geval waarin vereffening niet noodzakelijk is, is als door de kantonrechter ontheffing wordt verleend. Ontheffing kan bijvoorbeeld aan de kantonrechter worden gevraagd als de erfgenaam minderjarig is en de erfenis ruim genoeg is om de schulden te kunnen afbetalen.
  3. Nog een geval waarin vereffening niet noodzakelijk is, is als sprake is van de wettelijke verdeling én de langstlevende de nalatenschap zuiver heeft aanvaard.

Vereffenaar

Een vereffenaar is de persoon die belast is met de afhandeling van een nalatenschap. Hun rol omvat:

  • het beheren van de financiën en eigendommen van de overledene,
  • het afhandelen van lopende schulden en verplichtingen,
  • het zorgvuldig verdelen van de overgebleven nalatenschap volgens de wensen van de overledene of de wettelijke voorschriften.

Hebben jij en de overige erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaard, dan worden jullie gezamenlijk de vereffenaar. De uitzondering hierop is als er een executeur is benoemd en de ruimschootsverklaring is afgegeven.

Het is ook mogelijk dat de rechtbank een vereffenaar benoemt. In verschillende gevallen kan dit aan de orde zijn. Jullie kunnen dit als erfgenamen bijvoorbeeld aan de kantonrechter verzoeken op het moment dat jullie het niet eens worden over de afwikkeling. Het kan ook zo zijn dat een vereffenaar wordt benoemd op verzoek van de schuldeisers.  

Lichte vs. zware vereffening

Er zijn twee manieren om de nalatenschap te vereffenen: de lichte vereffening en de zware vereffening. Het voornaamste verschil tussen deze twee manieren van vereffening is dat bij de zware vereffening meer verplichtingen horen.

Ben je tot vereffenaar benoemd? Dan is het van belang om goed te weten welke manier van vereffenen op welke situatie van toepassing is om te kunnen voldoen aan je verplichtingen als vereffenaar.

vereffenaar vs. executeur

Er is een groot verschil tussen een vereffenaar en een executeur. Een vereffenaar wordt door de rechtbank benoemd en dient volgens een bepaalde procedure en strenge eisen de nalatenschap af te wikkelen.

Een executeur daarentegen wordt in het testament van de erflater benoemd. De executeur is een beheerder van de nalatenschap. Als er geen testament is, is er dus ook geen executeur.

Waarom onze erfrecht advocaten inschakelen?

Wil je voordat je een nalatenschap beneficiair aanvaardt overleggen of dit handig is? Of heb je de nalatenschap beneficiair aanvaardt en heb je hulp nodig bij de vereffening? Of heb je in het algemeen vragen over vereffening of erfrecht? Neem dan contact op met een van onze ervaren erfrecht advocaten

Misschien ook interessant voor jou