MENU

Doorstart uit faillissement voor BotBoys
09-10-2019

BotBoys B.V. is in 2016 gestart met advisering op het gebied van geautomatiseerde chatdiensten. Er is in dat kader ook software ontwikkeld. Het bedrijf is er niet in geslaagd om (tijdig) hiermee een voldoende inkomstenstroom te realiseren. Er heeft een doorstart uit faillissement plaatsgevonden via Zig Websoftware.

Meer informatie?

Details en openbare verslagen vindt u (binnenkort) op onze website. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze faillissementsadministratie.

Rechtsgebieden
Rechtsgebieden
© 2022 RWV