MENU

Bestuursrecht

Rechtsbescherming tegen de overheid

Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers en ondernemingen tegenover de overheid. Maar het bestuursrecht regelt ook op welke manier de overheid beslissingen neemt en wat je kunt doen als je het met zo'n beslissing niet eens bent. 

Besluit

Besluiten van overheidsorganen omvatten een groot aantal onderwerpen, van overheidsaansprakelijkheid, ruimtelijke ordening, milieu tot de bescherming van jouw persoonsgegevens en vergunningen voor horeca en evenementen. 

Wat kunnen onze advocaten bestuursrecht voor jou betekenen?

Vaak is het procederen binnen het bestuursrecht echt advocatenwerk hoewel strikt genomen bijstand door een advocaat niet verplicht is zoals bij civiele procedures.

Bezwaar en beroep

Op alle terreinen van het bestuursrecht, kunnen onze advocaten bestuursrecht voor jou procederen. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een bezwaarschrift bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente tegen het opleggen van een last onder dwangsom tot het procederen bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het niet verlenen van een omgevingsvergunning om te mogen bouwen.

Adviseren

De adviespraktijk is een belangrijk onderdeel van ons werk. In veel gevallen kan met een juist advies een procedure tegen de overheid worden voorkomen of kan door onze bemiddeling een regeling met de overheid tot stand komen.  

Waarom RWV Advocaten? 

Wij zijn een gespecialiseerde bestuursrechtsectie. Door kennis en ervaring zijn wij op de hoogte hoe procedures het best kunnen worden aangepakt tegen diverse overheidsorganen. Wij helpen je graag verder! 

Termijnen in het bestuursrecht zijn fataal

Zorg er voor dat je op tijd bij ons aan de bel trekt. Ben je het niet eens met een besluit, dan dien je binnen 6 weken daartegen een bezwaarschrift of beroepsschrift in te dienen.

Hoe eerder je bij ons komt hoe eerder wij kunnen beoordelen of dat kans van slagen heeft.

© 2022 RWV