MENU

Mediation en bestuursrecht

Op het moment dat je een geschil hebt op het gebied van bestuursrecht, dat wil zeggen in de relatie met een overheidsorgaan over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning, hoef je niet direct een bezwaar in te dienen bij de bezwaarschriftencommissie of een procedure te starten bij de rechtbank of de Raad van State. 

In veel gevallen is mediation een zeer geschikt middel om dergelijke problemen, zeker in een vroegtijdig stadium, op te lossen. Sterker nog, er zijn al veel gemeentes die zelf mediation toepassen indien een bezwaarschriftenprocedure in het vooruitzicht wordt gesteld door een burger die het met een besluit van het college niet eens is. 

Mediator 

Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u en de andere partij helpt om samen tot een oplossing te komen. In tegenstelling tot een advocaat is de mediator onpartijdig en neemt hij geen standpunt in. In tegenstelling tot de rechter, neemt een mediator geen beslissingen. 

De juiste keuze? 

Kies je voor mediation, dan betekent dit dat je actief meewerkt aan het vinden van een oplossing. Je bent bereid om samen met de andere partij een oplossing te vinden. 

Bij mediation kun je ook niet-juridische aspecten in de oplossing betrekken. Dit is in een juridische procedure bij de rechtbank niet mogelijk. 

Mediation is dé oplossing wanneer je de oplossing in eigen hand wilt houden, wanneer je het geschil goed wilt afsluiten of wanneer je bereid bent om met de andere partij te overleggen en te onderhandelen. Een oplossing via mediation zorgt er ook voor dat de (goede) relatie met de andere partij in stand kan blijven. 

Vrijwilligheid 

Een niet onbelangrijk aspect van mediation is ook dat je, maar ook de andere partij, en zelfs de mediator op elk moment kan besluiten de mediation te stoppen, om welke reden dan ook. Een reden hoeft niet te worden aangegeven. 

Goedkoper en sneller 

Meestal is de mediation na drie bijeenkomsten afgerond. Dat betekent dat mediation vaak goedkoper is dan een procedure bij de rechter. Het is bij mediation zelfs mogelijk om geschillen waarvoor verschillende gerechtelijke procedures lopen, in één keer op te lossen. Dat scheelt tijd en geld! 

Is mediation iets voor jou? 

Geschillen kunnen overal en op elk moment ontstaan. Onze mediators streven er naar om deze voor je op te lossen en waar mogelijk geschillen te voorkomen. Ben je benieuwd of jouw geschil geschikt is voor mediation of heb je andere vragen, dan kun je bij de (register) mediators van RWV terecht.

© 2022 RWV