MENU

Omgevingsrecht

Het Omgevingsrecht bestaat, zoals de naam al zegt, uit het recht dat alle veranderingen in de omgeving regelt. Dus onder andere ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, natuurbescherming. 

Omgevingsvergunning

Sinds de invoering per 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is er één alles omvattend vergunningstelsel gekomen voor deze onderwerpen. Het is dus niet meer mogelijk om een aparte bouwvergunning of milieuvergunning aan te vragen. De bedoeling van de overheid is om een vergunningstelsel te creëren via één loket, via één aanvraag in één alles omvattend besluit.

Ook een sloopvergunning, een huisvestingsvergunning en een gebruiksvergunning valt nu onder deze wet. 

Bestemmingplan

Het bestemmingplan geeft regels voor de inrichting en (on)mogelijkheden. Het lezen van een bestemmingsplan is vaak niet eenvoudig. En wat als je wilt afwijken van het bestemmingsplan? Ook daarin kunnen wij je bijstaan.  

Wil je een vergunning aanvragen of juist bezwaar maken tegen een vergunning?

RWV Advocaten heeft een ruime expertise op dit gebied. Onze specialisten staan voor je klaar om je in dit helaas vrij ondoorzichtige traject van aanvraag tot en met bezwaar en beroep te begeleiden.

© 2022 RWV