MENU
Mediation scheiding

Overlegscheiden/collaborative divorce

Geschiloplossing beperkt zich niet tot de gang naar de rechter of het inschakelen van een mediator. Ook overlegscheiden (collaborative divorce) is een vorm van geschiloplossing. Deze wijze van het oplossen van een conflict tussen partners heeft dezelfde voordelen als mediation, zoals het voorkomen van een langslepende en kostbare procedure.

Dit alles gebeurt niet vanuit competitief perspectief, maar juist vanuit de intentie om er samen uit te komen. Omringd door een team van professionals wordt er samen gewerkt aan een regeling voor de gevolgen van de scheiding. Kernwoorden hierbij zijn respect voor elkaar en elkaars familiegeschiedenis.

Een van de voorwaarden voor het succesvol slagen van collaborative divorce is de afspraak dat de rechter niet mag worden ingeschakeld gedurende het proces. In een omgeving van open communicatie wordt verzekerd dat er tussen de scheidende partners evenwicht blijft bestaan in kennis, kunde, emoties en macht. Zo nodig wordt een deskundige ingeschakeld, zoals een accountant of een (kinder)psycholoog.

Wat kunnen onze echtscheidingsadvocaten voor u betekenen?

Onze echtscheidingsadvocaten zijn uiteraard nauw betrokken bij dit proces. In de eerste plaats behartigen wij het belang van cliënt, maar tegelijkertijd staan wij in het proces naast beide partners. Hierdoor wordt een veilige en beschermde omgeving gewaarborgd voor beide betrokken partijen. Er wordt gestreefd naar een regeling die tegemoetkomt aan alle belangen van de partners, (eventueel) de kinderen en een onderneming. Hiermee wordt dan de basis gelegd voor een nieuwe toekomst.

© 2022 RWV