MENU

Intellectueel eigendom

Beschermd!

Het Intellectueel Eigendom (IE) betreft hoofdzakelijk uitvindingen, modellen of onderscheidingstekens op allerlei gebieden, die u wenst te beschermen tegen ongeoorloofde en ongeautoriseerde exploitatie door derden. Binnen de Sectie Intellectueel Eigendom houden wij ons bezig met advisering en het voeren van procedures omtrent handhaving en exploitatie van:

  • auteursrechten
  • databankrechten
  • handelsnaamrechten
  • merkenrechten
  • modelrechten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De Sectie Intellectueel Eigendom biedt u volledige ondersteuning in IE gerelateerde vraagstukken en gerechtelijke procedures. Indien nodig werken wij daarbij samen met externe specialisten zoals, merken- en modelgemachtigden, douanespecialisten en recherchebureaus.

Waarom RWV Advocaten?

RWV heeft diepgaande kennis op het gebied van Intellectueel Eigendom en daaraan gerelateerde specialisaties zoals douane- en mededingingsrecht. Daarbij werkt de Sectie Intellectueel Eigendom actief samen met specialisten van de Secties Ondernemingsrecht en Aanbesteding en mededinging.

U heeft één contactpersoon die samen met u de aanpak van uw zaak afstemt op uw wensen en uw organisatie. Wij combineren inhoudelijke kennis met goed passende en goed overwogen stappen, op het juiste moment.

© 2021 RWV