MENU

Intellectueel eigendom

Het Intellectueel eigendom (IE) betreft hoofdzakelijk uitvindingen, modellen of onderscheidingstekens op allerlei gebieden, die u wenst te beschermen tegen ongeoorloofde en ongeautoriseerde exploitatie door derden. Onze intellectueel eigendom advocaten houden zich bezig met advisering en het voeren van procedures omtrent handhaving en exploitatie van:

Auteursrecht

Bij de term auteursrecht denken veel mensen vaak aan rechten op teksten. Maar auteursrecht beschermt veel meer. Bovendien krijgt vrijwel iedere maker van een tekst, een schilderij, computerprogramma of ontwerp meteen auteursrecht. Daar hoeft verder niets voor te gebeuren.

Wanneer u auteursrecht heeft, mag u bepalen wat er met uw werk gebeurt: Wie mag uw tekst kopiëren? Wie mag uw ontwerp of logo gebruiken? Wie mag uw computerprogramma wijzigen? Enzovoort.

Onze intellectueel eigendom advocaten kunnen u uitgebreid adviseren en bijstaan in zaken over auteursrecht. 

 • Wanneer heeft u auteursrecht?
 • Wat moet u doen als iemand u kopieert?
 • Hoe kunt u auteursrecht beschermen of overdragen?
 • En wat kunt u doen wanneer u wordt beschuldigd van inbreuk op auteursrecht?

En wist u dat veel personen of bedrijven houder van auteursrechten zijn, terwijl zij dat niet eens weten?
Lees hier meer over auteursrecht en over hoe een auteursrecht advocaat u kan helpen.

Merkenrecht 

Een goed merk is voor veel bedrijven, organisaties en andere instellingen van enorm economisch belang. Het merk geeft bijvoorbeeld bescherming aan het logo, de huisstijl, portretten, woorden, zinnen en soms zelfs de kleuren die in de markt worden gebruikt. Het beschermen van een merk is dus zeer belangrijk.

Belangrijke vragen in het merkenrecht zijn:

 • Wanneer is er sprake van een merk?
 • In welke landen kan ik mijn merk laten registreren?
 • Voor welke producten (goederen) geldt een merk?
 • Wat kan ik doen als iemand mijn merk namaakt? 
 • Wanneer verlies ik een recht op een merk?

U heeft pas een merkenrecht wanneer uw merk is gedeponeerd bij (bijvoorbeeld) het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, ook weleens het Merkenbureau genoemd. Om uw merk te kunnen laten registreren, mag het niet te veel lijken op een ander merk dat al is geregistreerd. Anderzijds, lijkt het merk van uw concurrent te veel op uw eigen merk? Schakel dan een merkenrecht advocaat in om dit te verbieden. 

Lees hier hoe onze merkenrecht advocaten van waarde kunnen zijn voor uw merk.

Octrooirecht

Het octrooirecht stimuleert bij uitstek vooruitgang en innovatie. Het biedt beschermingen als u iets nieuws heeft uitgevonden en verschaft u als uitvinder de mogelijkheid om genot te kunnen hebben van de opbrengsten van uw uitvinding. Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht op een uitvinding van een technisch product of proces. Voorbeelden van een uitvinding zijn bijvoorbeeld geneesmiddelen of een onderdeel van een machine.

Een octrooi kan zowel op nationaal niveau worden verkregen (onder de Rijksoctrooiwet 1995) als op Europees niveau (bij het Europees Octrooibureau). De octrooiprocedure in Nederland is een administratieve procedure, terwijl de Europese procedure meer inhoudelijk is. 

Een uitvinding komt in aanmerking voor een octrooi als aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan:

 • Het moet gaan om een uitvinding;
 • De uitvinding moet nieuw zijn;
 • Er moet sprake zijn van inventiviteit;
 • De uitvinding moet toepasbaar zijn op het gebied van de nijverheid.

Octrooirechten zijn van relatief korte duur. Na het verstrijken van het octrooi kunnen anderen weer voortborduren op eerdere uitvindingen.

Lees hier meer over het octrooirecht

Wat kunnen onze intellectueel eigendom advocaten voor u betekenen?

Onze intellectueel eigendom advocaten bieden u volledige ondersteuning in IE gerelateerde vraagstukken en gerechtelijke procedures. Mocht het nodig zijn, dan werken wij daarbij samen met externe specialisten zoals, merken- en modelgemachtigden, douanespecialisten en recherchebureaus.

Waarom RWV Advocaten voor intellectueel eigendom?

RWV heeft diepgaande kennis op het gebied van intellectueel eigendom en daaraan gerelateerde specialisaties zoals douane- en mededingingsrecht. Daarbij werken wij actief samen met ondernemingsrecht advocaten en aanbesteding en mededinging advocaten.

U heeft één contactpersoon die samen met u de aanpak van uw zaak afstemt op uw wensen en uw organisatie. Wij combineren inhoudelijke kennis met goed passende en goed overwogen stappen, op het juiste moment.

© 2022 RWV