MENU

Pensioen & Gelijke behandeling

In de Pensioenwet is wettelijk verankerd dat het verboden is werknemers die geen volledige dienstbetrekking hebben uit te sluiten van een pensioenregeling.

Evenredige pensioenopbouw voor deeltijders

Ook bevat de Pensioenwet bepalingen die tot doel hebben een evenredige pensioenopbouw voor deeltijders te bereiken. Dit kan door ofwel het salaris te herleiden naar een fulltime salaris en vervolgens de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het parttime salaris ofwel de in te bouwen AOW te herleiden naar een deeltijd-AOW.

In de Pensioenwet is bepaald dat u als werkgever geen werknemer mag uitsluiten van deelname aan een pensioenregeling vanwege het enkele feit dat deze werknemer een bepaalde leeftijd nog niet heeft bereikt, tenzij de werknemer jonger is dan 21 jaar. Dit is de zogenaamde ‘toetredingsleeftijd’.

Daarnaast dient de pensioenregeling uiteraard te voldoen aan de regels op het gebied van gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vooral contact op met onze pensioenadvocaten. Wij adviseren u graag!

© 2021 RWV