Maak tijdig melding van een betalingsonmacht

Op het moment dat je de premies niet kunt voldoen, zal je dit tijdig schriftelijk moeten melden aan het bedrijfstakpensioenfonds. Tijdig is in dit geval uiterlijk veertien kalenderdagen na de dag waarop de premie voldaan had moeten zijn.

Bij kennelijk onbehoorlijk bestuur ben je hoofdelijk aansprakelijk

Voldoe je op de juiste wijze aan de meldingsplicht, dan kun je alleen nog hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden indien aannemelijk is dat het niet betalen van de pensioenbijdragen het gevolg is van een aan jou te wijten onbehoorlijk bestuur in de periode van drie jaar voorafgaande aan het tijdstip van de melding. Onder kennelijk onbehoorlijk bestuur wordt bijvoorbeeld verstaan het onverantwoordelijk onttrekken van gelden uit de onderneming.

Wat kunnen onze pensioenrecht advocaten voor jou betekenen?

Heb je vragen over dit onderwerp, wil je in verzet gaan tegen een dwangbevelprocedure of wil je weten hoe en wanneer je het beste melding kunt maken van betalingsonmacht? Neem dan vooral contact op met onze pensioenadvocaten. We adviseren je graag!

Onze pensioenrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?