AFSTANDSVERKLARING

Kiest de werknemer ervoor af te zien van deelname aan de pensioenregeling, dan is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen in een zogenaamde ‘afstandsverklaring’ en deze verklaring ook door de eventuele partner te laten ondertekenen.

Wanneer is sprake van verplichte deelname pensioenregeling?

Voor veel werkgevers en werknemers geldt echter op het gebied van pensioen geen contractsvrijheid. Zo kan deelneming aan een pensioenfonds wettelijk verplicht zijn gesteld (lees meer over Pensioen & Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds) of kan uit de CAO een pensioenverplichting voortvloeien. Ook komt het voor dat je met de pensioenverzekeraar bent overeengekomen dat alle werknemers verplicht zijn aan de pensioenregeling deel te nemen.

Is sprake van een verplichte deelneming, dan kan hiervan geen afstand worden gedaan door het ondertekenen van een afstandsverklaring.

Schriftelijk informeren over het pensioenaanbod

Je dient jouw werknemer binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te informeren of aan hem een pensioenaanbod wordt gedaan en zo ja, binnen welke termijn en wie de pensioenuitvoerder is. Deze informatieplicht geldt ook als er binnen de onderneming geen pensioenregeling geldt. Je kunt aan deze informatieplicht voldoen door in de arbeidsovereenkomst een pensioenartikel op te nemen.

Wat kunnen onze pensioenrecht advocaten voor jou betekenen?

Heb je vragen over de door jou aan te bieden pensioenregeling of wil je hulp bij het opstellen van een pensioenartikel in de arbeidsovereenkomst? Neem dan vooral contact op met onze pensioenadvocaten. Wij adviseren je graag!

Onze pensioenrecht advocaten 
staan voor je klaar

Button LinksButton Links

Misschien ook interessant voor jou?