MENU

Pensioen & Ondernemingsraad

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Bij wijziging, vaststelling of intrekking van de pensioenregeling kan er daarom voor de ondernemingsraad een belangrijke rol zijn weggelegd. Maar ook bijvoorbeeld in het geval de pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd of wanneer sprake is van gewijzigde bedrijfsomstandigheden, zoals een fusie, een overname of tegenvallende bedrijfsresultaten.

Pensioenkwesties verdienen de aandacht!

Het is voor de leden van de ondernemingsraad van belang om pensioenkwesties de aandacht te geven die ze verdienen en, indien nodig, tijdig deskundig advies in te winnen over de vaak complexe materie. Niet in de laatste plaats, omdat het vaak om zeer grote financiële belangen gaat. Zowel voor de werkgever als voor de werknemers.

Betrokkenheid ondernemingsraad

Ook voor de onderneming is het van belang om te weten of en zo ja op welke wijze de ondernemingsraad betrokken dient te worden bij het nemen van een besluit. Om effectief gebruik te maken van ondernemingsraad is inzicht in die rechten en bevoegdheden onontbeerlijk.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De pensioenadvocaten van RWV Advocaten kunnen u adviseren over de rol van de ondernemingsraad bij pensioenkwesties. Wij beschikken over een ruime kennis en expertise en kunnen de nodige juridische bijstand bieden. Ook in juridische procedures, mocht het daartoe komen.

© 2021 RWV