MENU

Boedelkosten

Kosten die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, zoals notariskosten en andere kosten van deskundigen.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV