Kosten die worden gemaakt om een nalatenschap af te wikkelen, zoals notariskosten en andere kosten van deskundigen.