MENU

Boedelregister

Wanneer een erfenis verworpen of beneficiair aanvaard is door een erfgenaam, wordt dit in het boedelregister van de rechtbank ingeschreven. Dit is een openbaar register dat voor iedereen zichtbaar is.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV