Wanneer een erfenis verworpen of beneficiair aanvaard is door een erfgenaam, wordt dit in het boedelregister van de rechtbank ingeschreven. Dit is een openbaar register dat voor iedereen zichtbaar is.