MENU

Plaatsvervulling

Het optreden in de plaats ven een erfgenaam, legataris of legitimaris die is vooroverleden.


Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV